05 Dec 2023 Editia #4487
Adunari
Generale
Anunt de
Mediu (ANPM)
Imobiliare
vanzari-cumparari
Citatii /
Licitatii
Oferte
Serviciu
Pierderi
Acte / Diverse
AGBRBBZCLDBDJGRGJILIFOTPHTRVL

Pierderi Acte / Diverse

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anuntul AZ® - ziarul regional al Munteniei

Pierderi Acte / Diverse

PIERDUT legitimatie de Transport eliberat(a) de Academie de Studii Economice, pe numele Ionascu Robert -Ionut. O declar nula. 05 Dec 2023
Subsemnata Giurgiu Andreea declar pierdută legitimația de student eliberată de Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica din București. O declar nulă. 05 Dec 2023
Subscrisa Fotbal Club Rapid 1923, inregistrata la ONRC cu nr. J40/5585/2018, CUI RO39233788, reprezentata de Niculae George Daniel, in calitate de presedinte club, declaram pierdut CIS nr. 0077096/2018 05 Dec 2023
PIERDUT CHITANTIER A6 INTER CARS SRL SERIA ICRO NR 1110018700- 1110018749 05 Dec 2023
SC GLASS STYLE TOUR CU SEDIUL iN BUCUREȘTI, J40 /9706/2009, CUI 26054314, PIERDUT FIȘA ANEXA PENTRU RESTAURANT DE LA CERTIFICATUL DE CLASIFICARE NR. 13783 /02.12.2010, PENTRU UNITATEA HOTEL NT RANCA, ORAȘ NOVACI, JUDEȚ GORJ. IL DECLAR NUL. 05 Dec 2023
Subsemnatul, Dan Antonio Catalin, declar pierduta legitimatia emisa de catre SNSPA. 05 Dec 2023
Subscrisa SC NASTIMED SERV SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, Nr.1, Ap.1, Jud. Cluj, avand CUI RO8939059, declarand pierdute certificatele constatatoare unice pentru locatiile inregistrate la Onrc Cluj. Le declaram nule. 05 Dec 2023
Subsemnatul Peligrad MihaI Stefan declar pierduta legitimatia de serviciu seria AP nr. 0074 eliberata de ANRSPS. 05 Dec 2023

Subsemnatul, Nadia Nechifor, reprezentant al SC SUD TRADING SRL, declar ca am pierdut certificatul RBPF (Reguli de Bune Practici Farmaceutice) seria CF-B nr. 684 din 01.04.2022, emis de Colegiul Farmacistilor din Bucuresti catre Farmacia Sincai, din structura SC GEMA FARM SRL (document original).
 
05 Dec 2023
Subscrisa Neaga-Chirita Monica, reprezentant al Emy Art Dent SRL, declar ca am pierdut registru special si carte de interventii pentru casa de marcat Datecs DP 150 cu seria DB4100067679 le declar nule. 05 Dec 2023
Subsemnata, Ionita Cristina Rebeca, studenta in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti / Facultatea de Inginerie Electrica (an IV), declar pierdute carnetul si legitimatia de student. 05 Dec 2023
Pierdut carnetul de student pe numele Mocanasu Robert- Gabriel, eliberat de Facultatea de Energetica, Universitatea Politehnica Bucuresti. Il declar nul. 05 Dec 2023
PRODUCT & INDUSTRIAL DESIGN SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 3, Aleea Buhusi, Nr. 3, camera 1, Bloc 5, Scara 2, Etaj 8, Ap. 95, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16664/2016, avand CUI 36857361 prin Administrator RADU OANA- CRISTINA, declar pierdut Certificat de Inregistrare Fiscala seria B, nr 1615408. 05 Dec 2023
Pierdut act de identitate pe numele Alecu Lucian, in data de 21.11.2022. Il declar nul. 05 Dec 2023
Subsemnatul Cruceanu Florin Alexandru, domiciliat in Bucuresti, str. Calea 13 Septembrie, nr 208, bl V39, sc 1, et 6, ap 28, DECLAR PIERDUTE SI NULE- legitimatia si carnetul de student emis de Universitatea Politehnica. 05 Dec 2023
Subsemnata Albu Elena declar pierdut carnetul de student emis de Facultatea de Ingineria Petrolului si Gazelor. Il declar nul. 05 Dec 2023
Subsemnata Cotfas Andreea, declar pierdut carnetul de student eliberat de Facultatea de Educație Fizica și Sport a Universității Babes - Bolyai, Cluj Napoca . Il declar nul. 05 Dec 2023
Subsemnatul Craciun Mihai Constantin, student in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, facultatea Știinta si Ingineria Materialelor, declar pierdute carnetul si legitimatia de student. 05 Dec 2023
FLA SERVICE TECH SRL, CUI 45780305, declaram pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA SERIA B, NR. 2018400/10.03.2022. Il declaram nul. 05 Dec 2023
Subsemnata Harosa Maria declar pierduta legitimatia de student cu seria G, nr. 0053256, eliberata de facultatea de Teologie Ortodoxa din cadru Universitatii Babes-Bolyai din Cluj- Napoca. O declar nul 05 Dec 2023
Autorizatia de construire nr. 294/140528 din 24.11.2023, emisa de Primaria Municipiului Bucuresti. "Desfiintare constructie existenta, construire locuinta unifamiliala P+1E si refacere imprejmuire", pe imobilul din str. Oastei nr. 24A, Sector 1, Bucuresti, identificat cu nr. de carte funciara 209067. 04 Dec 2023
Pierdut certificate constatatoare pentru toate punctele de lucru autorizate la Registrul Comertului, pentru societatea Diamed Center S.R.L., CUI.14721295. Le declaram nule 29 Noi 2023
PIERDERE CLUJ. SCAMAPLAST SRL cu sediul in Floresti, str. Sub Cetate, nr.13G, ap.1, jud. Cluj, CUI 25314408,peirdut certificat constatator cu activitati autorizate la terti din data de 20.03.20009. Il declar nul. 29 Noi 2023
Anunt, Am pierdut legitimatia de student pe numele Venera Filatova, la data de 19.11.2023, la Sinaia, in regiunea centrului. 27 Noi 2023
ANUNT DE INTENTIE Privind elaborarea Plan Urbanistic de Detaliu pentru Locuinta unifamiliala si spatii comerciale la parter P+1+M, retele interioare, accesuri/ alei auto si pietonale, parcari, spatii verzi imprejmuire teren si organizare de executie lucari STR. MARULUI, NR 112-122, NR.CAD. 240521 SECTOR 3, BUCURESTI INITIATOR Nume, prenume / Denumire: familia Stefan Ivan Adresa/ Sediu: str.Rotunda nr.13, bl.H22, sc.A, rt.2, ap.9, sector 3, Bucuresti ELABORATOR Nume, prenume / Denumire: SC Urban Artgrid SRL Adresa/ Sediu: str.Zidurilor nr.22-30, corp B, etaj 5, ap.54, sector 2, Bucuresti OBIECTIVE SI ARGUMENTE Se propune construirea unei locuinte si un mic spatiu comercial P+1, functiune care se incadreaza in reglementarile PUG-ului, in caracterul si specificul zonei, nu este poluanta, nu este generatoare de trafic greu, deci nu afecteaza functiunea predominanta a zonei, cea rezidentiala. ​Documentatia de tip PUD pentru amplasamentul din str.Marului nr. 112-122, propune o rezolvare urbanistica in vederea conformarii arhitectural-volumetrice si pentru stabilirea modului de ocupare a terenului si amplasamentului, a acceselor auto si pietonale pentru investitia ce urmeaza a se realiza. Mod de utilizare: - Hmax= P+1 - POT propus= 45% - CUT propus= 0,9 ​Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile prin posta pe adresa Calea Dudesti nr.191, sector 3, Bucuresti, tel 0213180323, fax 0213180304. Intocmit, Primariei Sectorului 3, prin Serviciul de Urbanism arh. Butnariu Simona Marilena Adresa: Calea Dudesti nr.191 Telefon: 021/3180323, e-mail: pudurbanism@primarie3.ro 24 Noi 2023
20 Noiembrie, 2023 "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe -Comuna Moara Vlasiei" COMUNA MOARA VLASIEI cu sediul in MOARA VLASIEI, judet (sector) Ilfov, adresa JUD. ILFOV, SAT MOARA VLASIEI COM. MOARA VLASIEI, SOS. EROILOR, NR.199, cod postal 077130, tel. 0212672135, fax: 0212672056, e-mail: registratura@ primariamoara-vlasiei.ro, cod fiscal1 4532477, reprezentata prin Primar Filip Andrei, anunta in calitate de beneficiar semnarea contractului de finantare nr. 920DOT⁄ 2023 si derularea incepand cu luna august a acestui an, prin proiectul intitulat "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe-Com.Moara Vlasiei", cod F-PNRR-Dotari- 2023- 1975, finantare acordata prin: prin Uniunea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, in cadrul apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe" Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, PNRR/ Pilonul VI. Politici pentru noua generatie/ Componenta C15: Educatie o Reforma 4.Crearea unei rute profesionale complete pentru invatamantul tehnic superior Investitia 13.Echiparea laboratoarelor informatice din scolile de educatie si formare profesionala(EFP) si Investitia 14.Echiparea atelierelor de practica din unitatile de invatamant profesional si tehnic si o Reforma 5.Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educatiei Investitia 9.Asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice digitale pentru unitatile de invatamant precum si o Reforma 6.Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar Investitia 11.Asigurarea dotarilor pentru salile de clasa preuniversitare si laboratoarele/ atelierele scolare. Valoarea totala a Contractului de finantare este de 1.688.640,94 lei , din care valoarea eligibila din PNRR este in cuantum 1.416.696,00 lei, valoarea TVA eligibil aferenta este de 269.172,24 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 2.772,70 lei. Data de incepere a proiectului este 17 August 2023 iar data de finalizare a acestuia nu va fi mai tarziu de 31 decembrie, 2024, conform Contractului de Finantare. Obiectivul general al proiectului consta in dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din cadrul UAT MOARA VLASIEI, jud.ILFOV, in vederea asigurarii unui proces educational de calitate, modern si incluziv. Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la componenta Educatie -PNRR C15 prin:o asigurarea infrastructurii si resurselor tehnologice moderne care permit astfel accesul copiilor/elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatica, laboratorului de chimie si a salilor de clasa cu echipamente TIC. o indeplinirea standadelor de calitate in salile de clasa prin achizitionarea de mobilier modern si materiale didactice care vor ajuta la o dezvoltare maximala a potentialului fiecarui copil in functie de aptitudinile si interesele fiecaruia: 29 de sali de clasa, 1 laborator laborator fizica, 1 laborator chimie, 1 laborator biologie, 1 cabinet de asistenta psihopedagogica, 1 sala de sport, vor fi dotate cu mobilier specific si materiale didactice. o se asigura transformarea digitala a unitatilor de invatamant vizate de proiect. Date de contact beneficiar: COMUNA MOARA VLASIEI Primar: Filip Andrei-Emil, tel. 0212672135, fax 0212672056, e-mail: registratura@primariamoara-vlasiei.ro 20 Noi 2023
*SC EMPLYS END SRL cu sediul in Timisoara, declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele LKM 442 si LKM 443. Le declar nule. 17 Noi 2023
Pierdut CUI al societatii My New Destination SRL, 37737193, J12/3549/2017. Il declar nul. 17 Noi 2023
Pierdut Atestat de libera practica - psiholog clinician autonom, eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania, pe nume Sut Veronica, in orasul Cluj Napoca. 17 Noi 2023
Cosac Eva declara pierdute legitimatia si carnetul de student cu tot cu portofel. Le declar nule. 17 Noi 2023
05 Dec 2023Editia #4487
Ziarul Anuntul AZ®