17 Iun 2024 Editia #4682
Adunari
Generale
Anunt de
Mediu (ANPM)
Imobiliare
vanzari-cumparari
Citatii /
Licitatii
Oferte
Serviciu
Pierderi
Acte / Diverse
AGBRBBZCLDBDJGRGJILIFOTPHTRVL

anuntul az®

ziarul regional al Munteniei

Primesti dovada de publicare (PDF) in maxim 1 ora!

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anuntul AZ® - ziarul regional al Munteniei

Anunturi AZ

Subsemnatul MARINA Stefan Zoltan declar pierderea certificatelor profesionale pentru simbolurile DE, G6, emise de catre Registrul Urbanistilor din Romania. Le declar nule. 12 Iun 2024
-- SC EVOCLINIQ SRL, cu sediul in Bucuresti, angajeaza maseur (5 posturi), CV la: robert.birleanu@work-finder.eu 11 Iun 2024
-- HBC LOGIST INVEST SRL, cu sediul in Hunedoara Str. LATURENI, angajeaza 2 Sapatori manuali. CV-urile sa fie trimise pe adresa: raluca.trandafir@work-finder.eu 11 Iun 2024
--SC BINAR IMPEX SRL cu sediul in Jud. Ilfov angajeaza 5 Vulcanizatori de produse industriale din cauciuc. Limba engleza. CV la email: eduard.ghigheci@work-finder.eu 11 Iun 2024
SC. BROTHERS ECO CLEAN S.R.L cu sediul in SOS. COLENTINA, NR. 76, SECTOR2, BUCURESTI, a depus documentatia tehnica in vedrerea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea de:spalarea si curatarea (uscata ) articolelor textile si a produselor din blana , cod CAEN 9601 pentru punctul de lucru din SAT DUDU ( COM. CHIAJNA), STR. TINERETULUI, NR. 87C - BIS. Informatii suplimentare se pot obtine la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV. Eventualele contestatii si sugestii legate de activitate se vor depune in scris sub semnatura si cu datele de indentificare la APM ILFOV. 10 Iun 2024
SC. BROTHERS ECO CLEAN S.R.L cu sediul in SOS. COLENTINA, NR. 76, SECTOR2, BUCURESTI, a depus documentatia tehnica in vedrerea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea de:spalarea si curatarea (uscata ) articolelor textile si a produselor din blana , cod CAEN 9601 pentru punctul de lucru din SAT DUDU ( COM. CHIAJNA), STR. TINERETULUI, NR. 87C - BIS. Informatii suplimentare se pot obtine la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV. Eventualele contestatii si sugestii legate de activitate se vor depune in scris sub semnatura si cu datele de indentificare la APM ILFOV. 10 Iun 2024
Pierdut Certificat de Inregistrare Seria B, Nr. 4359957 eliberat la data de 09.02.2022 al societatii ANK RESORT SRL, cu sediul social in Mun. Bucuresti Sectorul 1, Str. Avionului, Nr. 26, birou B, et 1, Nr. Reg. Com. J40/21677/2005 si CUI: 18242368. Il declar nul. 07 Iun 2024
Pierdut Act de concesiune Nr. 2783 pe numele Calomfirescu Maria, emis de Parohia Caramidarii de Jos. Il declar nul. 07 Iun 2024
Subsemnata Craioveanu Irina-Andreea, declar ca am pierdut carnetul si legitimatia de student din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice. Le declar NULE. 07 Iun 2024
Pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA -ROMANIA MNISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALADE ADMINISTRARE FISCALA CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA seria A Nr.212155 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.103 SIGHISOARA jud Mures Mun Sighisoara Str Aleea Margaretelor nr.9/450 Autorizatie:S.C.2169/1998; Emitent Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.): 11064182 Data atribuirii 13.10.1998 Data emiteri 11.06.2012 SE DECLARA NUL 07 Iun 2024
Giriada Andrei, declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student, emise de catre Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. Le declar nule. 06 Iun 2024
Subscrisa MAURICE MUNTEANU IMAGE CARE SRL identificata cu J40/8289/2019 avand CUI 41305665, pierdut certificat de inregistrare seria B nr 4374483 il declar NUL! 06 Iun 2024
Ad Auto Total SRL, CUI 6844726, scoate la concurs 10 posturi manipulant marfuri, COR 933303. Interviu 06.06.2024 la sediul din Bucuresti, Sos. Berceni 104, corp C2 atelier reparatii auto;0722.193.075 06 Iun 2024
Pierduta legitimatie pentru admitere, Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, Facultatea de Arte Plastice, sectia Grafica nume Stoica Luna-Andrei, an 2021. Declar nula 05 Iun 2024
Convocare: Administratorul unic al S.C. IAMSAT Muntenia S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr.3-5, Cladirea City Gate, South Tower, etaj 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, in temeiul: -dispozitiilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, -prevederilor art.13 din Actul Constitutiv al Societatii, Convoaca: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27 iunie 2024, ora 14,00, la sediul societatii din Bucuresti, Piata Presei Libere nr.3-5, Cladirea City Gate -Turn Sud, etajul 4, sector 1. Doar persoanele care sunt inregistrate la sfarsitul zilei de 25 mai 2024 (data de referinta) in Registrul Actionarilor tinut de Societate ca actionari ai Societatii, au dreptul de a participa si vota in cadrul A.G.O.A. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor: 1. Numirea unui nou administrator unic al Societatii. 2. Desemnarea persoanei sau persoanelor care vor efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararii adoptate de adunarea generala ordinara din data de 27 iunie 2024 sau 28 iunie 2024. In situatia in care, la data stabilita, Adunarea Generala Ordinara nu se poate intruni, datorita nerealizarii majoritatii cerute de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, aceasta se reconvoaca la data de 28 iunie 2024, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Documentele si materialele informative referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor, precum si formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii prezentei Convocari. Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator unic se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Actionarii pot vota in Adunarea Generala personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice. Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala in original se depune la sediul Societatii, conform dispozitiilor legale. Informatii se pot obtine la tel. 031.228.71.00, 0740.100.600 sau la sediul Societatii. Administrator Unic IAMSAT Muntenia S.A. ing. Sergiu Ruxanda 31 Mai 2024
Convocator. Prin prezenta se convoaca Adunarea Generala a membrilor Composesoratului Baia in ziua de 31 Mai 2024 la Caminul Cultural din localitatea Baia, com. Varadia de Mures, incepand cu ora 16. In cazul in care la aceasta intalnire nu se vor prezenta suficienti membrii pentru a se realiza cvorumul necesar votarii, intalnirea se va reprograma peste o saptamana, la aceiasi ora si in aceiasi locatie. Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea situatiei financiare a Asociatiei pe anul 2023. 2. Stabilrea directiilor de dezvoltare ale Asociatiei pentru anul in curs. 3. Diverse. 31 Mai 2024
CONVOCARE Administratorul unic al VULTURILOR LOGISTIC PARK S.A. , persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Vulturilor, nr. 31, sectorul 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/8693/1992, cod unic de inregistrare 324953, in temeiul prevederilor din Actul Constitutiv si al art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata, CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA) pentru data de 02.07.2024, la orele 12, la sediul societatii, din Bucuresti, sectorul 3, Str. Vulturilor, nr. 31. La Adunarea Generala sunt invitati sa participe toti actionarii aflati in evidenta Registrului Actionarilor la data de 01.07.2024. Pe ordinea de zi a AGEA sunt inscrise urmatoarele puncte: 1.Indreptarea erorilor materiale cu privire la numarul de actiuni detinute de actionarul Ionescu Constantin (23.142 actiuni in loc de 23.156 actiuni), precum si cu privire la procentul total de participare la capitalul social al actionarilor prezenti la adunare (96,3786% in loc de 96,4374%), strecurate in hotararile AGEA din 13.10.2021, AGEA din 17.01.2022, AGOA din 26.05.2022, AGEA din 23.02.2023, AGOA din 29.05.2023, AGEA din 31.01.2024 si AGEA si AGOA din 12.03.2024 precum si in procesele-verbale ale sedintelor acestor adunari. 2.Diverse. In situatia in care nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau actul constitutiv, se convoaca si se fixeaza o a doua AGEA pentru data de 03.07.2024, cu aceeasi ordine de zi, cu incepere de la orele 12, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 3, Str. Vulturilor nr. 31. Documentele privind problemele incluse in ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocarii. Administrator unic, Ionescu Ionut Cornel 31 Mai 2024
Asociatia Colectionarilor de Insigne din Romania (ACIR) cu sediul in Deva, bd. Decebal, bl.24, sc I, convoaca Adunarea Generala in datade 1.06.2024, ora 16:00. la Centrul Cultural "Dragan Muntean", P-ta Victoriei 4, Deva 330085, jud. Hunedoara cu agenda: situatia financiara, actualizare tabel membri, cotizatia anuala, modificare Statut, imputernicire presedinte. 31 Mai 2024
SCM Colin Daily convoaca la sediul din Buc.,str.Valea Lunga nr.30, sect.6, indata de 22.06.2024 ora 9.00, Adunarea Generala Ordinara cu urmatoarea ordine de zi: 1.Raportul consiliului de administratie pentru anul 2023.2.Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2023.3. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023. 4.Contul de profit si pierdere pentru anul 2023. 5.Certificarea bilantului contabil pentru anul 2023. 6.Repartizarea profitului realizat in anul 2023.Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru anul 2023. 7.Raportul Consiliului Social pe anul 2023.8. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.9.Criteriile de performanta prevazute in contractul de administrare pe anul 2024.10.Strategii de dezvoltare a SCM COLIN DAILY pentru anul 2024.11.Proiectul sistemului de salarizare pe anul 2024.12.Clauze generale de munca pe 2024. 13.Probleme organizatorice:organigrama 2024; ratificari decizii si hotarari luate de consiliul de administratie intre cele doua adunari generale. In acelasi loc si la aceeasi data, la ora 10 se convoaca Adunarea Generala Extraordinara cu urmatoarea ordine de zi: 1.Evolutia si publicarea capitalului social la 31.12.2023. 2.Diverse 31 Mai 2024
-- FEDERATIA COMUNITATILOR DIN ROMANIA -CULTUL MOZAIC cu sediul in Bucuresti angajeaza 1 bucatar si 1 ajutor de bucatar. Tel.0740999323 30 Mai 2024
-- S.C. LOCKET TRADING S.R.L. cu sediul in Braila, Soseaua Ramnicu Sarat, nr 86, cladirea C6 angajeaza manipulant marfuri ( 4 posturi). CV la loriana.tudorache@work-finder.eu . 30 Mai 2024
-- COFIT CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in Municipiul Tarnaveni, Judetul Mures, angajeaza 5 femei de serviciu, 6 cameriste, 3 barmani, 4 bucatari, 6 ospatari, 3 electricieni de intretinere si reparatii, 2 instalatori instalatii tehnico-sanitare si gaze, 2 peisagisti floricultori si 2 receptioneri hotel. E-mail: anca.oprea@work-finder.eu 30 Mai 2024
--SC ALT TECHNOLOGIES TRANSYLVANIA SRL cu sediul in Lupeni, nr 648, jud. Harghita angajeaza confectioner prelucrator in industria textila ( 12 psosturi). Cv la loriana.tudorache@work-finder.eu. 29 Mai 2024
--
SC HONEST FOOD SRL, cu sediul in Oradea, angajeaza brutar (5 posturi) si un ingrijitor cladiri. CV-uri la robert.birleanu@work-finder.eu .
 
29 Mai 2024
-- PROMATERIS S.A. cu sediul in Buftea-Ilfov angajeaza operator echipamente de termografie ( 13 posturi). Cv la loriana.tudorache@work-finder.eu. 29 Mai 2024
Domnii MUNTEANU ILINCA, CALINA MARIA, SIMION CONSTANTINA MANUELA, PARASCHIV IONEL, PARASCHIV VIORICA, IOSIF FLORENTINA SILVIA, LICU NICULAE, VIZITIU STEFAN, VIZITIU MARIANA, PETRACHE NICOLAE, PETRACHE MARIA, PETRE FLORIN, GANESCU MIHAIL DANUT, GANESCU DANIELA, PREDA ELENA CAMELIA, PREDA SILVIU-GABRIEL, ION CRISTIAN, ION LAURA, NEAGOE MARIA, PLESA TIBERIU OVIDIU, PLESA LUMINITA ANCA, STURZU IOANA, STURZU ION, titulari al planului/programului PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE MICI CU MAX P+2E+M, din orasul Pantelimon, judetul Ilfov, Tarla 55, Parcela 528/16, 528/17, Nr.Cadastrale 1366/1, 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1366/5, 1366/6, 113210 ( fost 1366/7), 1366/8, 1366/9 st., 1761/1, 1761/2, 1761/3, 1761/4 st., 1761/5, 1761/6, 1761/7, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 15.05.2024, urmand ca planul/ programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Ilfov (tel. 0214301523, 0214301402, 0746248440) in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului. 28 Mai 2024
Ad Auto Total SRL, CUI 6844726, scoate la concurs 10 posturi manipulant marfuri, COR 933303. Interviu 28.05.2024 la sediul din Bucuresti, Sos. Berceni 104, corp C2 atelier reparatii auto;0722.193.075 28 Mai 2024
-- PRICHINDEII BUCUROSI SI FERICITI, cu sediul in CORBEANCA - ILFOV, angajeaza 1 post - Femeie de serviciu, detalii la robert.birleanu@work-finder.eu 27 Mai 2024
-- SC ERBOSA SRL cu sediul in Bucuresti angajeaza ajutor bucatar (1 post). Cv-ul la anca.oprea@work-finder.eu 27 Mai 2024
--SC WORK INN LOCATIONS SA - cu sediul in Bucuresti - angajeaza 30 de Instalatori pentru sisteme fotovoltaice solare - tel : 0740241189 27 Mai 2024
17 Iun 2024Editia #4682
Ziarul Anuntul AZ®