04 Oct 2022
Editia #4060
Adunari
Generale
Anunt de
Mediu (ANPM)
Imobiliare
vanzari-cumparari
Citatii /
Licitatii
Oferte
Serviciu
Pierderi
Acte / Diverse
AGBRBBZCLDBDJGRGJILIFOTPHTRVL

anuntul az®

ziarul regional al Munteniei

Primesti dovada de publicare (PDF) in maxim 3 ore!

Anuntul AZ - ziarul regional al Munteniei

Anunturi AZ

* Societatea SC LAVANDUMER INTERNATIONAL SRL titular al activitatii SPALAREA ȘI CURATAREA ARTICOLELOR TEXTILE ȘI A PRODUSELOR DIN BLANA - COD CAEN 9601 la adresa Sos. Oltenitei nr.23, Sala 2, Popesti Leordeni, Judetul Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, in zilele de luni-joi, intre orele 9-13, vineri 9-12. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov. 04 Oct 2022
Angajez bucatar,pentru sector 4 Bucuresti, bucatarie traditional romaneasca, program luni-vineri 06.30 - 15.30, salariu 2.700 lei net. telefon 0744616617 04 Oct 2022
SC UDI-BRANZA SRKL cu sediul in Str. Ion Stefanescu, Nr. 28, sector 5, Bucuresti, inregistrata la ONRC-ORCTB cu CUI nr, 32641488, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitarea cod CAEN 3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate in Mun. Bucuresti, Sec. 5, str. Iacob Andrei nr. 4. Informatiile la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti din sector 6, aleea Lacul Morii, nr. 1 (Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei LUCKOIL), intre orele 9-12, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezzentului anunt, 03 Oct 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC SARAH FARM-MED IMPEX SRL SC SARAH FARM-MED IMPEX SRL cu sediul in Str. Sebe Costin Nr.8, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire : Hala - depozitare si birouri P+lE 3 Hale depozitare P Hala depozitare si productie P+lE Amenajare incinta, locuri de parcare, spatii plantate si organizare de santier. Propus a fi amplasat in in judelul Ilfov, comuna Chiajna, sat Chiajna, str. Industriilor nr. 121, nr. cadastral 53877. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul titularul proiectului SC SARAH FARM-MED IMPEX SRL cu sediul in Str. Sebe Costin Nr.8, Sat Dudu, Comuna Chiajna, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00 - 13:00, vineri intre orele 9:00 - 12:00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro 03 Oct 2022
Angajam sofer cat C+ E pentru tur- retur Ungaria , mai multe informatii la tel : 0722.606.597 02 Oct 2022
IALOMITA. S.C Alivera Trans SRL cu sediul in localitatea Misleanu jud. Ialomita, angajeaza urgent 500 manipulanti marfuri, fara studii. Relatii si CV la telefon 0753315918 02 Oct 2022
Art.130 din decretul lege nr.115/1938 Somatie -uzucapiune. ROMANIA JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI JUDETUL COVASNA. DOSAR NR.417/248/2022. SOMATIE. Emisa in temeiul incheierii de sedinta din data de 15.09.2022. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Intorsura Buzaului sub dosar nr.417/248/2022, petenta DRAGHICI DORINA,cu domiciliul in mun.Brasov, str.Maior Cranta. nr.27A. jud.Brasov, a invocat dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra: -imobilului teren, in suprafata de 4320mp, situat in intravilan/extravilan comunei Sita Buzaului, sat.Crasna, fin.jud.Covasna, inscris in CF nr.23799 Sita Buzaului, nr.top.1682, in suprafata de 4320mp. Imobilul situat in intravilan/extravilan comunei Sita Buzaului, sat.Crasna, fn, jud.Covasna, are ca vecinatati:la nord-DN10, la est-Cristea Gheorghe, la sud raul Buzau, la vest-Bularca Nicolae. Toti cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie, cu precizarea ca, in caz contrar, se va trece la judecarea cererii in termen de 30 de zile de la data emiterii somatiei si publicarea ei in conditiile legii. Prezenta somatic:se afiseaza la sediul Judecatoriei Intorsura Buzaului,la sediul Primariei comunei Buzaului;se publica intr-un ziar de larga raspandire, prin grija petentului. PREȘEDINTE, ROMASORIN MIHAILA, GREFIER, NICOLETA CORINA-MORARIU 01 Oct 2022
CHIRITOIU MARIAN PFA, F40/852/2019 CUI 40976867, DECLAR PIERDUTE si NULE rezolutie infiintare nr. 51395/ 12.04.2019, certificat de inregistrare cu seria B nr. 3842077 si certificat constatator nr. 201800/ 11.04.2019 pentru sediul social din Bucuresti, bd. Constructorilor nr. 31, bl. 31, sc. A, ap.1, camera 3, sector 6. 30 Sep 2022
Cota Zero Real Estate SRL, cu sediul in Calarasi angajeaza 90 muncitori necalificati la spargerea si taierea materialelor de constructii si 40- dulgheri, 0741139090 30 Sep 2022
SC MEGA EDIL SRL,cu sediul in Jud.Buzau angajeaza personal pt 3 posturi muncitor necalificat la intretinerea de drumuri sosele poduri baraje Tel: 0740999323 30 Sep 2022
Comuna Provita de Sus , titular al proiectului ,"Consolidare de mal DS 272,,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediul Prahova , de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Consolidare de mal DS 272" propus a fi amplasat in comuna Provita de Sus , sat Valea Bradului . 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni- vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. 30 Sep 2022
Cub Rotund S.R.L. declara piedute urmatoarele documente: Certificatul de inregistrare cu nr. J40/11097/2011 si CUI:29107065 cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Calea Serban Voda nr 209, Corp A, Cam. 1, Et.10, Ap.27A si Certificate constatatoare:- autorizare terti- din 31.08.2017 -la sediu- din 31.08.2017. 30 Sep 2022
Se citeaza numita CLOSCA ELENA cu ultimul domiciliu cunoscut in loc. Tandarei, sos. Bucuresti, bl. 125, sc. B1, et. 3, ap. 15, jud. Ialomita in calitate de parata in dosarul cu nr. 3856/229/2018 aflat pe rolul Jud. Fetesti avand ca obiect SUCCESIUNE pentru termenul din data de 11.10.2022, complet 1 30 Sep 2022
Curzonia (RO) SRL, cu sediul in Braila angajeaza 10 muncitori necalificati in industria confectiilor, 0731.184.297 30 Sep 2022
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA-angajeaza personal pt. 35 posturi incarcator-descarcator. Tel:0740999323. 30 Sep 2022
SC ALTUR SA,cu sediul in Jud.Olt angajeaza personal pt. 2 posturi electrician intretinere si reparatii si 2 posturi-strungar universal. Tel:0740999323 30 Sep 2022
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ BUCUREŞTI anunţă scoaterea la concurs a unui post vacant de:Ingrijitor I. Studii generale; vechime in muncă de minimum 10ani. Dată limită depunere dosare: 18.10.2022, ora-16.00, la sediul instituţiei. Informaţii suplimentare pe www.unmb.ro, secţiunea Noutăţi şi la sediul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, str.Ştirbei Vodă nr.33, telefon 021.314.26.10/int.164, mail:simona.andrei@unmb.ro. 30 Sep 2022
Subscrisa, Aktiv Lex Insolventa SPRL,in calitate de lichidator judiciar al debitorului Algirad Pan Grup SRL, anunta organizarea licitatiilor publice cu strigare pentru urmatoarele active aflate in patrimoniul debitorului Algirad Pan Grup SRL: Proprietate imobiliara situata in Dr. Tr. Severin, str. Banovitei, nr. 2A, jud. Mehedinti, la pretul de 210.000 euro, la care se adauga TVA, Proprietate imobiliara situata in localitatea Hinova, Jud. Mehedinti, la pretul de 340.000 euro, la care se adauga TVA, precum si bunurile mobile (Autoturism Dacia 1307, Autoturism Peugeot Boxer, Electrostivuitor), la pretul de 1752 lei, la care se adauga TVA. Licitatia va avea loc in data de 24.10.2022, incepand cu ora 17:00, la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinti. Pentru informatii cu privire la desfasurarea licitatiei publice va puteti adresa lichidatorului judiciar la adresa de e-mail: cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro. 30 Sep 2022
Se citeaza mostenitorii cu domiciliu necunoscut ai defunctului Toma Gheorghe, decedat la 24 aprilie 2021, cu ultimul domiciliu in Municipiul Bucuresti, str. G. Calboreanu nr. 1. Sunteti invitat sa va prezentati la sediul SPN CristinaTerzea si Asociatii, din Mun. Bucuresti, Drumul Taberei nr. 20, bl. C2, scara C, parter, ap. 73, sectorul 6, la data de 14 octombrie 2022 orele 10,00, pentru dezbaterea succesiunii defunctului mai sus mentionat, cu toate actele pe care detineti in legatura cu aceasta succesiune (testament, titluri de proprietate privind bunurile defunctului), certificate de stare civila ale dumneavoastra si ale defunctului (nastere, adoptie, casatorie, deces, sentinte civile de divort, daca este cazul), actul de identitate. Avand in vedere faptul ca termenele de optiune succesorala s-a implinit, va rugam sa prezentati dovada acceptarii exprese/ tacite ori dovada renuntarii/neacceptarii mostenirii. In caz de neprezentare la termen, dezbaterile vor avea loc in lipsa si se va proceda conform legii, si veti fi prezumat ca ati renuntat la mostenirea defunctului mai sus mentionat. De asemenea, in cazul in care nu va puteti prezenta personal, aveti posibilitatea sa desemnati, printr-o procura autentica, un mandatar care sa va reprezinte. 30 Sep 2022
PRAHOVA - ANUNT PUBLIC DE MEDIU. SC RON-REX 2000 IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti, Bd Pictor Nicolae Grigorescu, nr.18, bloc B3bis, apartament 135, sector 3 anunta depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul: Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic cu amplasamentul in localitatea GORNET, Strada Principala, nr 84, judetul Prahova. Documentele pot fi consultate la sediul APM PRAHOVA, strada Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306 de luni pana vineri intre orele 09.00- 15.00. 29 Sep 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC GAZTUB ENTERPRISE SRL, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demontare conducta de gaz Turburea - Turceni cu nr. SAP 35054400_4, tronson Plopsoru" propus a fi amplasat in comuna Plopsoru, judetul Gorj Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr.76 in zilele de luni - vineri, intre orele 9.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgj.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 29 Sep 2022
Subsemnata, Arosoae Georgiana, declar pierdută legitimatia emisa de Facultatea de Cibernetica, Statistica și Informatica Economica (ASE). O DECLAR NULA. 29 Sep 2022
S.C. JUMBO ECR S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PAVILION RELAXARE, MODIFICARE FATADE CLADIRE IN CURS DE EXECUTIE, CONSTRUIRE TREI PLATFORME PALETI, PLATFORME RECICLARE AMBALAJE, RAMPA DRIVE-IN, SPATIU DEPOZITARE MATERIALE INTRETINERE SPATII VERZI, MODIFICARE CABINA POARTA REGIM DE INALTIME P+1, propus a fi amplasat in Oras Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei, Nr. 249, T13, P231/1/1, P231/1/2, nr. cadastral 127397, Jud. Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul S.C. JUMBO ECR S.R.L., Bucuresti, Sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr. 51, Cladirea Centrul de Calcul, et. 5, camera 502, in zilele de luni- vineri, intre orele 9:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro. 29 Sep 2022
Agent de securitate pentru cladire de birouri in Bucuresti. Dispeceri si receptioner. Cerinte minime: atestat paza, experienta in domeniu, abilitati de coordonare. Tel. 0213127416; 0758077231, office@respectsecurity.ro 29 Sep 2022
Angajam muncitor- ambalator produse chimice. Locatie zona Drumul Intre Tarlale, sector 3 , Bucuresti . Cerinte: disponibilitate pentru munca fizica, seriozitate. Avantaj: carnet B, sa locuiasca in sector 2 sau 3 (Bucuresti). Relatii : 0770.462.440 29 Sep 2022
ABSOLUT AGENCY achizitioneaza presa digitala Xerox. Ofertele pot fi trims la adresa: dumavladmarian@gmail.com. 29 Sep 2022
SC BERNAR PROD SRL,cu sediul in sat.Dornesti, nr.1403 angajeaza 1-legator de sarcina. 0746061614 29 Sep 2022
SC ROBIDAN ROMCONSTRUCT 2006 SRL, cu sediul in jud.Arges angajeaza 2-zugravi. 0746061614 29 Sep 2022
Atelier de confectii angajeaza Lucrator croit,taiat curis sala spanuit. Atelier zona Mall Vitan MatHaus Bucuresti. 0771.565.924 29 Sep 2022
CONCELEX S.R.L. prin PITURLEA DANIEL cu sediul in Strada Aeroportului nr. 120-130, Sector 1, Bucuresti, anunta publicul interesat asupra parcurgerii Etapei pregatitoare - Intentia de elaborare a documentatiei - "PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE, COMERT, SERVICII ȘI DOTARI" din Judetul Ilfov, Comuna Balotesti, Sat Saftica, nr. cad. 52605, 53129, 53333, 53336, 55081, 55082, 55191, 60233, 60239. Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile prin posta la Primaria Comunei Balotesti, pe adresa Calea Bucuresti (DN1) nr. 89, Sat Saftica, Comuna Balotesti, Judetul Ilfov sau transmitand un mesaj pe adresa de email a Serviciului de Urbanism al Primariei Comunei Balotesti - urbanism@pblt.ro, cu mentiunea ANUNT INTENTIE - PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE, COMERT, SERVICII ȘI DOTARI, Judetul Ilfov, Comuna Balotesti, Sat Saftica, nr. cad. 52605, 53129, 53333, 53336, 55081, 55082, 55191, 60233, 60239. 28 Sep 2022

Publica Anunt!

Anuntul dvs. va fi publicat in editia online in maxim 3 ore dupa confirmarea platii si veti primi pagina cu anuntul dvs. (PDF) la e-mailul furnizat. Anuntul va ramane timp de 30 de zile pe site. Vezi Reguli
procesam anuntul
Se proceseaza anuntul ...
eroare publicare
anunt inregistrat
Rubrica (mica publicitate):*
Textul anuntului:*
Nume Depunator:*
Email Depunator:*

Modalitati de plata

Plata cu CARD BANCAR
Nu se percep taxe suplimentare pentru plata prin card.
Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise sub sigla Visa sau MasterCard (Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, Maestro).

Alternativ, puteti solicita direct factura fiscala si aceasta va contine un buton de plata cu cardul bancar (in partea dreapta jos).
Plata cu Card REVOLUT

Societatile sau persoanele fizice care detin un card Revolut, pot achita contravaloarea anunturilor prin transfer la telefon: 0732.107.006 (adaugati la contacte acest numar). Cand efectuati plata trebuie sa va apara numele "Barbu Stelian".
Dupa plata va rugam sa apasati butonul "Distribuie", alegeti WhatsApp si noi vom primi linkul de plata si vom incasa banii.

PERSOANELE JURIDICE - pot plati din contul personal in numele societatii, se va elibera factura fiscala ce va fi transmisa pe e-mail sau pe WhatsApp, pentru a fi introdusa in CONTABILITATE. La detaliile platii va rugam sa scrieti numarul anuntului primit.

PERSOANELE FIZICE - vi se va transmite pe WhatsApp sau pe e-mail factura fiscala. La detaliile platii va rugam sa scrieti numarul anuntului primit.
Plata prin BANCA
  • La orice Sucursala Banca Transilvania din Romania prezentand factura de mai sus la ghiseu. Pentru a vizualiza cea mai apropiata sucursala de dvs click aici.
  • La orice Banca din Romania unde aveti un cont deschis.
Plata se va efectua prin ordin de plata pentru beneficiarul: S.C. Ziarul de Mediu SRL in contul bancar cu numarul RO47 BTRL RONC RT06 3599 5801 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Bucuresti. (Luati la banca factura proforma pentru a completa ordinul de plata cu datele societatii noastre).

Va rugam sa scrieti numarul facturii proforme pentru care se face plata, dupa care sa trimiteti o poza (copie) a ordinului de plata prin WhatsApp: 0770.595.458 sau email: office@mediapress.ro.

Se accepta si plata prin online-banking pentru cei care o folosesc.
Plata prin POSTA
  1. Prin Mandat POSTAL - plata se face catre S.C. Ziarul de Mediu SRL, cont bancar RO47 BTRL RONC RT06 3599 5801 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Bucuresti.
  2. Prin E-Mandat - plata se face catre S.C. Ziarul de Mediu SRL, cont bancar RO47 BTRL RONC RT06 3599 5801 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Bucuresti.
Pentru toate modalitatile de plata trebuie scris OBLIGATORIU numarul facturii, dupa care sa trimiteti o poza (copie) a ordinului de plata emis de posta (chitanta) prin WhatsApp: 0770.595.458 sau email: office@mediapress.ro.

Pentru a vizualiza cel mai apropiat oficiu postal de dvs click aici.
Plata prin TREZORERIE
Numai Institutiile de Stat pot efectua o astfel de plata.

Contravaloarea facturii proforme poate fi achitata la orice trezorerie din tara pe numele S.C. Ziarul de Mediu SRL in contul nr. RO89 TREZ 7045 069X XX01 5193, TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI. (Luati la Trezorerie factura proforma pentru a completa ordinul de plata cu datele societatii noastre).

Va rugam sa scrieti numarul facturii proforme pentru care se face plata, dupa care sa trimiteti o poza (copie) a ordinului de plata prin WhatsApp: 0770.595.458 sau email: office@mediapress.ro.

In cazul in care platile se fac la o anumita data si sunteti in imposibilitatea de a efectua plata va rugam sa solicitati un formular special numit "Angajament de plata" - sunati acum la 0770.595.458
Ultimele Stiri
MONITORIZARI VIDEO Comparatie intre doi constructori pe Autostrada de Centura A0. Doua loturi similare, doua mobilizari complet diferite in santier MONITORIZARI LIVE Razboi in Ucraina, ziua 223: Zelenski a dat un decret ce face imposibile negocierile cu Putin / Nicio activitate neobisnuita la arsenalul... ACTUALITATE Scandalul sexual in care este implicat deputatul exclus din PSD: Parchetul a deschis doua dosare penale, pentru act sexual cu un minor si viol ACTUALITATE "Niciun indiciu privind activitati neobisnuite ale fortelor nucleare rusesti" - oficial occidental / Ce spune Kremlinul despre "retorica nucleara" ACTUALITATE Decizie majora in UE: din 2024, devine obligatoriu incarcatorul unic pentru dispozitivele electronice ACTUALITATE VIDEO Șeful SRI: Societatea si decidentii politici sa se hotarasca ce rol vor sa atribuie serviciilor de informatii. Nu putem fi un fel de...
04 Oct 2022Editia #4060
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.