21 Mai 2024 Editia #4655
Adunari
Generale
Anunt de
Mediu (ANPM)
Imobiliare
vanzari-cumparari
Citatii /
Licitatii
Oferte
Serviciu
Pierderi
Acte / Diverse
AGBRBBZCLDBDJGRGJILIFOTPHTRVL

anuntul az®

ziarul regional al Munteniei

Primesti dovada de publicare (PDF) in maxim 1 ora!

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anuntul AZ® - ziarul regional al Munteniei

Anunturi AZ

MUNTEANU C. ȘTEFAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA, titular al proiectului "CONSTRUIRE UNITATE DE FABRICARE A PELETILOR", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in satul Valea Marului (Tarla 27/1, Parcela 622), strada Prof. Univ. Dr. M. Crihana, nr. 268, comuna Valea Marului, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari -- Acordul de mediu -- Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de l0 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati. 19 Mai 2024
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE POT CONSTRUCT PROJECT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului -- Construire centrala electrica fotovoltaica la sol, propus a fi amplasat in comuna Cringu, judetul Teleorman, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire centrala electrica fotovoltaica la sol, propus a fi amplasat in comuna Cringu, judetul Teleorman Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman. 19 Mai 2024
** Anunt de intentie cu privire la elaborarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU. Subsemnatul PUIU IOAN, in calitate de beneficiar, solicita reglementarea modului de construire pe terenul situat in Strada Pictor Stefan Dimitrescu, nr. 60, 62, Sector 4, Bucuresti, in suprafata de 382,00 mp. Planul Urbanistic de Detaliu se va realiza in scopul: "ALIPIRE TERENURI/DESFIINTSARE PARTIALA CONSTRUCTII EXISTENTE, CONSOLIDARE, EXTINDERE, PE ORIZONTALA SI VERTICALA CONSTRUCTII EXISTENTE CU REGIM DE INALTIME P, MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, REZULTAND UN IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE P+2E SI BRANSAMENTE UTILITATI" Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile calendaristice prin posta la sediul Primariei Sectorului 4 cu sediul in Bulevardul George Cosbuc, nr. 6-16, Sector 4, Municipiul Bucuresti sau pe pagina de internet a Primariei Sectorului 4: http://ps4.ro/urbanism/. 19 Mai 2024
SC Filip Service Impex S.R.L., CUI 484520, J23/906/2002, cu sediul social in orasul Popesti- Leordeni, Judetul Ilfov, declara ca s-a pierdut codul unic de inregistrare cu seria B si numarul 4564004 emis pe data de 12.10.2022 17 Mai 2024
OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:"Lucrări de abandonare aferente sondei.1168-Satchinez", propus a fi amplasat in:extravilan Satchinez, CF.nr.405556-Satchinez, nr.top.405556, jud.Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timiș și la:sediul titularului OMV PETROM SA, Municipiul Timișoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de:luni-joi intre orele:8:00-16:30, vineri intre orele:8:00-14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la:sediul APM.Timiș 17 Mai 2024
Darmanesti, Dambovita, 18 km de Ploiesti S.U. 84 mp, curte 510 mp, 3 cam., 1987, la cheie, Casa caramada, fundatie, acoperis tabla, apa, electric, gaze sobe, mobilata, curte 510m2, acees la doua strazi asfaltate, gradina, anexe, cadastru 35.000 E; (0734.367.063 mircea21radu@hotmail.com 16 Mai 2024
Comuna Muschii, jud. Dolj, str. Trascanilor 4, S.U. 35 mp, curte 380 mp, 2022, casa de vacanta renovata, eco automonie, electrica, toate utilitatile in casa, 5 km pana la Craiova, negociabil, 35.000 E; 0731.293.365 16 Mai 2024
Ploiesti, Str. Sighet, S.U. 228 mp, curte 190 mp, 6 cam., 1940, la cheie, vanzare/inchiriere vila in zona ultracentrala, S+P+E+M, renovata recent, cu doua deschideri.Vila se afla intr-un cartier cochet de vile, la 2 minute de Mall Afi, are doua intrari in curte datorita pozitiei pe colt si 3 intrari in casa. Vila este pretabila atat pentru locuinta cat si ca spatiu pentru sediu de firma clinica, gradinita afterschool etc. La subsol sunt amenajate spatii de depozitare, intrarea in casa se face prin fata casei sau prin curtea interioara din spate. Parterul are un living spatios, o bucatarie, un dormitor/birou , baie si in zona scarii se poate amenaja un birou sau o zona de relaxare. Scara este cea originala, frumos sculptata, sub scara exista spatiu de depozitare. La etaj avem doua dormitoare generoase si o baie frumos amenajata. In mansarda este un living mare si un dormitor cu dressing iar baia este superba cu o cada mare incastrata, 280.000 E; 0722.293.203 brandusescu@yahoo.com 16 Mai 2024
3 CAMERE - Giurgiului, vis a vis de Cimitirul Evreiesc, dec., et. 5/8, 1977, confort 1, bloc reabilitat, vedere pe spatele blocului (asadar nu este zgomot), balcon cu gresie, inchis in termopan pe toata suprafata apartamentului (10 m), gaze 2 focuri (se poate monta centrala), 83.000 EUR 0730.421.581 16 Mai 2024
Palatul Cotroceni, Cotroceni, Leu, penthouse dec., 167 mp, 2022, Apartament tip penthouse cu o terasa de 90 mp intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd. Geniului, nr., 2-4 vis-a-vis de Palataul Cotroceni), pret FARA Tva, 313.500 euro. 0724.504.517/ 0724.504.111 residence.midtown@gmail.com 16 Mai 2024
4 camere - Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parcul Plumbuita, dec., et. 9/10, 90 mp, 1978, 9/10, stradal, cf.1,dec, 90mp, 2 bai,2 balcoane, vedere mixta superba (si pe parc), bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g+f mai vechi, parchet, termopan, usa metalica,cad. si intabulare, acc credit, neg. 96.500 euro 0770.956.572 16 Mai 2024
Casa - Balteni, Peris, Ilfov, S.U. 102 mp, curte 600 mp, 3 cam., 2021, la cheie, sunt in total opt case pe parter (102 mp utili + terasa 15 mp) din care patru sunt deja construite (doua sunt la gata, doua sunt la gri, iar celelalte patru au fundatiile si placa turnate). O casa este deja vandu- ta. Terenul aferent fiecarei case este de aproximativ 600 mp. Asfalt si toate utili- tatile.Pret negociabil. 0799974400, Costin.Separat, vand mai multe terenuri mari, parcelabile in loturi mai mici la cerere, 120.000 EURO 0799.974.400 Lcristinastanicioara@gmail.com 16 Mai 2024
Breaza, jud Buzau S.U. 200 mp, curte 1500 mp, 5 cam., 2018, la cheie, Casa vanzare cu toate utilitatile, gaze, lumina, apa. 50.000 EURO 0724.946.311 16 Mai 2024
CALARASI, VALEA ARGOVEI, S.U. 100 MP, CURTE 2597 MP, 3 CAM., 1961, DEMOLA- BILA, PROPRIETAR VAND CASA LA CURTE, DEMOLABILA. RETEAUA DE APA POTABILA ESTE LA POARTA CAT SI ELECTRICITATE, GAZE, PUT IN CURTE. PT. MAI MULTE DETALII, VA STAU LA DISPOZITIE LA TELEFON. PRET NEGOCIABIL. 29.000 EURO 0767.279.065 16 Mai 2024
Comana, Giurgiu curte 985 mp, 4 cam., 2008, locuinta de vanzare langa Parcul de Aventura Comana, particular, casa formata din trei cladiri, 2 bai, bucatarie, holuri, mansarda, pod, pivnita, piscina, anexe, deschidere 14 m, utilitati, 90.000 EURO 0766.594.619 16 Mai 2024
Casa de Insolventa Matei si Paulus SPRL notifica intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitoarei ALESPO INVEST SRL CUI 24763034, J08/3027/2008 prin sentinta civila nr 370/2024 din din 17.04.2024 pronuntata de Tribunalul Brasov, Sectia a II-a civila, in dosarul 3636/62/2023. Termenul limita pentru pentru depunerea cererilor creantelor nascute in cursul procedurii la 29.05.2024. 15 Mai 2024
Casa de Insolventa Matei si Paulus SPRL notifica deschiderea procedurii simplificate a falimentului impotriva debitoarei POP S FOOD ON TRUCK S.R.L CUI 40413154, J08/120/2019 prin sentinta civila nr 426/2024 din 30.04.2024 pronuntata de Tribunalul Brasov, Sectia a II-a civila, in dosarul 3172/62/2023. Termenul limita pentru depunerea cererilor creantelor nascute in cursul procedurii este la 14.06.2024. 15 Mai 2024
-- S.A BALNEOCLIMATERICA SRL cu sediul in judetul Mures angajeaza 4 bucatari si 1 ospatar. Tel. 0740999323 15 Mai 2024
-- SC ERBASU INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Uverturii, nr. 194-200, parter angajeaza sudor ( 140 posturi) si zidar pietrar ( 250 posturi). Cv la loriana.tudorache@work-finder.eu. 15 Mai 2024
-- SC VASILE C&I SRL cu sediul in Jud. Olt angajeaza 4 Preparatori de semifabricate si preparate cilinare. Limba engleza. CV la email: eduard.ghigheci@work-finder.eu 15 Mai 2024
-- SC BIRENDRA SRL cu sediul in Santana de Mures, angajeaza muncitori necalificati in demolari/zidire/tencuire.Relatii la telefon 0770827855. 15 Mai 2024
--SC REWE (ROMANIA) SRL, cu sediul in STEFANESTII DE JOS - ILFOV, angajeaza 5 Manipulant marfuri, detalii la robert.birleanu@work-finder.eu 15 Mai 2024
-- SC EPITAF PROCOMP SRL cu sediul in Municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, angajeaza 6 bufetieri. E-mail: anca.oprea@work-finder.eu 15 Mai 2024
-- DELTAICA SEAFOOD - cu sediul in Tulcea- angajeaza 1 Manipulant marfuri . Tel: 0740241188 15 Mai 2024
Pierdut legitimatie de student ASE Facultatea de Marketing. Nume: Merisan Alin Gabriel 15 Mai 2024
Pierdut carnet si legitimatie de student - Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine. Nume: Lupulescu Flavio Ionut. Le declar nule. 15 Mai 2024
Carnet student universitar Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Timisoara pe numele Covaciu Paul. Declar nul 15 Mai 2024
Subsemnata Bruma Laura, declar pierdute legitimatia si carnetul de student emise de catre Facultatea de Teatru si Film Cluj. Le declar nule. 15 Mai 2024
Subsemnatul Tirlea Darius Andrei, declar pierduta si nula legutimatia de student emisa de UMFCD. 15 Mai 2024
Subsemnata Pintea Paula declar pierdut carnet de student emis de catre Facultatea de Medicina Veterinara. Il declar nul. 15 Mai 2024
21 Mai 2024Editia #4655
Ziarul Anuntul AZ®