21 Mai 2024 Editia #4655
Adunari
Generale
Anunt de
Mediu (ANPM)
Imobiliare
vanzari-cumparari
Citatii /
Licitatii
Oferte
Serviciu
Pierderi
Acte / Diverse
AGBRBBZCLDBDJGRGJILIFOTPHTRVL

Imobiliare vanzari-cumparari

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anuntul AZ® - ziarul regional al Munteniei

Imobiliare vanzari-cumparari

Darmanesti, Dambovita, 18 km de Ploiesti S.U. 84 mp, curte 510 mp, 3 cam., 1987, la cheie, Casa caramada, fundatie, acoperis tabla, apa, electric, gaze sobe, mobilata, curte 510m2, acees la doua strazi asfaltate, gradina, anexe, cadastru 35.000 E; (0734.367.063 mircea21radu@hotmail.com 16 Mai 2024
Comuna Muschii, jud. Dolj, str. Trascanilor 4, S.U. 35 mp, curte 380 mp, 2022, casa de vacanta renovata, eco automonie, electrica, toate utilitatile in casa, 5 km pana la Craiova, negociabil, 35.000 E; 0731.293.365 16 Mai 2024
Ploiesti, Str. Sighet, S.U. 228 mp, curte 190 mp, 6 cam., 1940, la cheie, vanzare/inchiriere vila in zona ultracentrala, S+P+E+M, renovata recent, cu doua deschideri.Vila se afla intr-un cartier cochet de vile, la 2 minute de Mall Afi, are doua intrari in curte datorita pozitiei pe colt si 3 intrari in casa. Vila este pretabila atat pentru locuinta cat si ca spatiu pentru sediu de firma clinica, gradinita afterschool etc. La subsol sunt amenajate spatii de depozitare, intrarea in casa se face prin fata casei sau prin curtea interioara din spate. Parterul are un living spatios, o bucatarie, un dormitor/birou , baie si in zona scarii se poate amenaja un birou sau o zona de relaxare. Scara este cea originala, frumos sculptata, sub scara exista spatiu de depozitare. La etaj avem doua dormitoare generoase si o baie frumos amenajata. In mansarda este un living mare si un dormitor cu dressing iar baia este superba cu o cada mare incastrata, 280.000 E; 0722.293.203 brandusescu@yahoo.com 16 Mai 2024
3 CAMERE - Giurgiului, vis a vis de Cimitirul Evreiesc, dec., et. 5/8, 1977, confort 1, bloc reabilitat, vedere pe spatele blocului (asadar nu este zgomot), balcon cu gresie, inchis in termopan pe toata suprafata apartamentului (10 m), gaze 2 focuri (se poate monta centrala), 83.000 EUR 0730.421.581 16 Mai 2024
Palatul Cotroceni, Cotroceni, Leu, penthouse dec., 167 mp, 2022, Apartament tip penthouse cu o terasa de 90 mp intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd. Geniului, nr., 2-4 vis-a-vis de Palataul Cotroceni), pret FARA Tva, 313.500 euro. 0724.504.517/ 0724.504.111 residence.midtown@gmail.com 16 Mai 2024
4 camere - Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parcul Plumbuita, dec., et. 9/10, 90 mp, 1978, 9/10, stradal, cf.1,dec, 90mp, 2 bai,2 balcoane, vedere mixta superba (si pe parc), bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g+f mai vechi, parchet, termopan, usa metalica,cad. si intabulare, acc credit, neg. 96.500 euro 0770.956.572 16 Mai 2024
Casa - Balteni, Peris, Ilfov, S.U. 102 mp, curte 600 mp, 3 cam., 2021, la cheie, sunt in total opt case pe parter (102 mp utili + terasa 15 mp) din care patru sunt deja construite (doua sunt la gata, doua sunt la gri, iar celelalte patru au fundatiile si placa turnate). O casa este deja vandu- ta. Terenul aferent fiecarei case este de aproximativ 600 mp. Asfalt si toate utili- tatile.Pret negociabil. 0799974400, Costin.Separat, vand mai multe terenuri mari, parcelabile in loturi mai mici la cerere, 120.000 EURO 0799.974.400 Lcristinastanicioara@gmail.com 16 Mai 2024
Breaza, jud Buzau S.U. 200 mp, curte 1500 mp, 5 cam., 2018, la cheie, Casa vanzare cu toate utilitatile, gaze, lumina, apa. 50.000 EURO 0724.946.311 16 Mai 2024
CALARASI, VALEA ARGOVEI, S.U. 100 MP, CURTE 2597 MP, 3 CAM., 1961, DEMOLA- BILA, PROPRIETAR VAND CASA LA CURTE, DEMOLABILA. RETEAUA DE APA POTABILA ESTE LA POARTA CAT SI ELECTRICITATE, GAZE, PUT IN CURTE. PT. MAI MULTE DETALII, VA STAU LA DISPOZITIE LA TELEFON. PRET NEGOCIABIL. 29.000 EURO 0767.279.065 16 Mai 2024
Comana, Giurgiu curte 985 mp, 4 cam., 2008, locuinta de vanzare langa Parcul de Aventura Comana, particular, casa formata din trei cladiri, 2 bai, bucatarie, holuri, mansarda, pod, pivnita, piscina, anexe, deschidere 14 m, utilitati, 90.000 EURO 0766.594.619 16 Mai 2024
21 Mai 2024Editia #4655
Ziarul Anuntul AZ®