05 Dec 2023 Editia #4487
Adunari
Generale
Anunt de
Mediu (ANPM)
Imobiliare
vanzari-cumparari
Citatii /
Licitatii
Oferte
Serviciu
Pierderi
Acte / Diverse
AGBRBBZCLDBDJGRGJILIFOTPHTRVL

Anuntul AZ Ilfov

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anuntul AZ® - ziarul regional al Munteniei

Anunturi judetul Ilfov

Subsemnatul Cruceanu Florin Alexandru, domiciliat in Bucuresti, str. Calea 13 Septembrie, nr 208, bl V39, sc 1, et 6, ap 28, DECLAR PIERDUTE SI NULE- legitimatia si carnetul de student emis de Universitatea Politehnica. 05 Dec 2023
Subsemnata Cotfas Andreea, declar pierdut carnetul de student eliberat de Facultatea de Educație Fizica și Sport a Universității Babes - Bolyai, Cluj Napoca . Il declar nul. 05 Dec 2023
Anunț public. SC Babylonia Resort SRL sediul in Constanța, Costinești, str. Principală nr.2D solicită de la Agenția de Protecție a Mediului obținerea autorizației de mediu pentru obiectivul HOTEL-RESTAURANT amplasat in localitatea Costinești, str. Principală nr. 2D, jud. Constanța. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventualele contestații sau sugestii, la sediul APM. Constanța, str. Unirii nr. 23, telefon 546696 25 Noi 2023
20 Noiembrie, 2023 "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe -Comuna Moara Vlasiei" COMUNA MOARA VLASIEI cu sediul in MOARA VLASIEI, judet (sector) Ilfov, adresa JUD. ILFOV, SAT MOARA VLASIEI COM. MOARA VLASIEI, SOS. EROILOR, NR.199, cod postal 077130, tel. 0212672135, fax: 0212672056, e-mail: registratura@ primariamoara-vlasiei.ro, cod fiscal1 4532477, reprezentata prin Primar Filip Andrei, anunta in calitate de beneficiar semnarea contractului de finantare nr. 920DOT⁄ 2023 si derularea incepand cu luna august a acestui an, prin proiectul intitulat "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe-Com.Moara Vlasiei", cod F-PNRR-Dotari- 2023- 1975, finantare acordata prin: prin Uniunea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, in cadrul apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe" Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, PNRR/ Pilonul VI. Politici pentru noua generatie/ Componenta C15: Educatie o Reforma 4.Crearea unei rute profesionale complete pentru invatamantul tehnic superior Investitia 13.Echiparea laboratoarelor informatice din scolile de educatie si formare profesionala(EFP) si Investitia 14.Echiparea atelierelor de practica din unitatile de invatamant profesional si tehnic si o Reforma 5.Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educatiei Investitia 9.Asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice digitale pentru unitatile de invatamant precum si o Reforma 6.Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar Investitia 11.Asigurarea dotarilor pentru salile de clasa preuniversitare si laboratoarele/ atelierele scolare. Valoarea totala a Contractului de finantare este de 1.688.640,94 lei , din care valoarea eligibila din PNRR este in cuantum 1.416.696,00 lei, valoarea TVA eligibil aferenta este de 269.172,24 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 2.772,70 lei. Data de incepere a proiectului este 17 August 2023 iar data de finalizare a acestuia nu va fi mai tarziu de 31 decembrie, 2024, conform Contractului de Finantare. Obiectivul general al proiectului consta in dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din cadrul UAT MOARA VLASIEI, jud.ILFOV, in vederea asigurarii unui proces educational de calitate, modern si incluziv. Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la componenta Educatie -PNRR C15 prin:o asigurarea infrastructurii si resurselor tehnologice moderne care permit astfel accesul copiilor/elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatica, laboratorului de chimie si a salilor de clasa cu echipamente TIC. o indeplinirea standadelor de calitate in salile de clasa prin achizitionarea de mobilier modern si materiale didactice care vor ajuta la o dezvoltare maximala a potentialului fiecarui copil in functie de aptitudinile si interesele fiecaruia: 29 de sali de clasa, 1 laborator laborator fizica, 1 laborator chimie, 1 laborator biologie, 1 cabinet de asistenta psihopedagogica, 1 sala de sport, vor fi dotate cu mobilier specific si materiale didactice. o se asigura transformarea digitala a unitatilor de invatamant vizate de proiect. Date de contact beneficiar: COMUNA MOARA VLASIEI Primar: Filip Andrei-Emil, tel. 0212672135, fax 0212672056, e-mail: registratura@primariamoara-vlasiei.ro 20 Noi 2023
Cosac Eva declara pierdute legitimatia si carnetul de student cu tot cu portofel. Le declar nule. 17 Noi 2023
Subsemnata Ionescu T. Alexandrina anunt pierderea a doua acte de concesiune pentru locuri de veci la cimitirul parohiei Sf. Gheorghe - Capra Bucuresti sos. Pantelimon 131-133. Actele sunt urmatoarele: 1) Act de Concesiune Nr. 3560 din 14 aprilie 2011; 2) Act de Concesiune Nr. 3561 din 14 aprilie 2011. LE DECLAR NULE. 17 Noi 2023
BLVD Support S.R.L., titular al proiectului Construire centrala electrica fotovoltaica Nuci 1- NC 54722 - 534.1 kWp (DC), 450 kW (AC), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare. NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/ EVALUARII ADECVATE/ EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire centrala electrica fotovoltaica Nuci 1 - NC 54722 - 534.1 kWp (DC), 450 kW (AC), propus a fi amplasat in com Nuci, sat Nuci, Judetul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 54722 si nr. Carte Funciara 54722. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 9:00 - 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatilor competente pentru protectia mediului. 17 Noi 2023
Declar pierduta Autorizatia de Desfiintare nr. 389-S din 16.09.2020 eliberata de Primaria Sector 5. 07 Noi 2023
Subsemnatul Bortogan Vlad Ionut, DECLAR PIERDUT carnet de student emis de Facultatea de Energetica din Cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Il declar nul. 07 Noi 2023
THE BETTER YOU SRL, avand J23/1254/2021, CUI 36545785 pierduc Certificat de Inregistrare seria B nr. 4085277. Il declar nul. 07 Noi 2023
Subsemnata Rusu Duada- Alexandra- Sheilla, declar pierduta legitimatia de student eliberata de Facultatea de Teatru si Film (Universitatea Babes-Bolyai). O declar nula 07 Noi 2023
Subsemnatul, Oorzhak Amir, declar furate urmatoarele documente: Pasaport nr. 550372995, emis de autoritatile ruse, in data de 12.05.2020; Permis de sedere nr. RO 00564897, emis de serviciul imigrari, la data de 25.09.2019. Le declar nule. 07 Noi 2023
-- SLIK IMPEX SRL cu sediul in Buzau ,Str. Bazalt,Nr.15, angajeaza 5 manipulanti marfa .Cv la eduard.ghigheci@work-finder.eu 06 Noi 2023
-- PANEL LAND SRL cu sediul in localitatea Pucioasa, str Morilor, nr.4 , jud Dambovita angajeaza operator la prelucrarea maselor plastice ( 13 posturi).Cv la loriana.tudorache@work-finder.eu 06 Noi 2023
05 Dec 2023Editia #4487
Ziarul Anuntul AZ®