21 Mai 2024 Editia #4655
Adunari
Generale
Anunt de
Mediu (ANPM)
Imobiliare
vanzari-cumparari
Citatii /
Licitatii
Oferte
Serviciu
Pierderi
Acte / Diverse
AGBRBBZCLDBDJGRGJILIFOTPHTRVL

Anuntul AZ Ialomita

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anuntul AZ® - ziarul regional al Munteniei

Anunturi judetul Ialomita

MUNTEANU C. ȘTEFAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA, titular al proiectului "CONSTRUIRE UNITATE DE FABRICARE A PELETILOR", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in satul Valea Marului (Tarla 27/1, Parcela 622), strada Prof. Univ. Dr. M. Crihana, nr. 268, comuna Valea Marului, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari -- Acordul de mediu -- Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de l0 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati. 19 Mai 2024
Casa - Balteni, Peris, Ilfov, S.U. 102 mp, curte 600 mp, 3 cam., 2021, la cheie, sunt in total opt case pe parter (102 mp utili + terasa 15 mp) din care patru sunt deja construite (doua sunt la gata, doua sunt la gri, iar celelalte patru au fundatiile si placa turnate). O casa este deja vandu- ta. Terenul aferent fiecarei case este de aproximativ 600 mp. Asfalt si toate utili- tatile.Pret negociabil. 0799974400, Costin.Separat, vand mai multe terenuri mari, parcelabile in loturi mai mici la cerere, 120.000 EURO 0799.974.400 Lcristinastanicioara@gmail.com 16 Mai 2024
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului:-Lucrări de abandonare aferente sondei 2538-Videle Est-, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat in extravilanul com.Clejani-județul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM.Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.111, sc.A+B, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM.Giurgiu. 11 Mai 2024
ANUNŢ PUBLIC. privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1057 MP Zemeş", propus a fi realizat in extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, in zilele de luni pană joi, intre orele 8-16 și vineri intre orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău. 30 Apr 2024
-- DOUA GENERATII H&H SRL cu sediul in Rau Sadului, nr. 16, Judet Sibiu, angajeaza 1 Bucatar. adriana.naiman@work-finder.eu 22 Apr 2024
Subsemnata Stroe Maria, DECLAR pierdut cardul de pensionar pentru transport. Il declar NUL. 22 Apr 2024
21 Mai 2024Editia #4655
Ziarul Anuntul AZ®