05 Dec 2023 Editia #4487
Adunari
Generale
Anunt de
Mediu (ANPM)
Imobiliare
vanzari-cumparari
Citatii /
Licitatii
Oferte
Serviciu
Pierderi
Acte / Diverse
AGBRBBZCLDBDJGRGJILIFOTPHTRVL

Anuntul AZ Bucuresti

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anuntul AZ® - ziarul regional al Munteniei

Anunturi Bucuresti

Eventualii mostenitori legali sau testamentari ai defunctului MIHALACHE FLORIN-VASILE, decedat la data de 21.10.2021, cu ultimul domiciliu in municipiul Bucuresti, Str. Zboina Neagra nr. 3, sector 6, sunt chemati la Biroul Notarial "Laura Badiu si Lidia Dragan", avand sediul in muncipiul Bucuresti, Str. Ion Campineanu nr. 29A, sector 1, in ziua de 20 decembrie 2023, ora 12:00, pentru a lua parte la dezbaterea succesiunii acestuia (Dosar nr. 146/2023). 05 Dec 2023
SUCCESIBILUL Stan Venus Paula al defunctei Oprescu Maria, CNP 2460905400337, decedata la data de 23.05.2023, cu ultim domiciliu in Municipiul Bucuresti, Bulevardul 1 Mai, numarul 41, sector 6, este citata sa se prezinte la sediul SPN "Didina Balas si Dragos Barcanescu" din Bucuresti, Bd. Ramnicu Sarat nr. 31, bl. 11B, scara 1, parter, apartament 3, sector 3, la data de 07.122023, ora 11.00, in vederea dezbaterii succesiunii 05 Dec 2023
Se citeaza mostenitoarea Vizitiu Mandica pentru data de 13.12.2023, ora 13.00, sa se prezinte la Biroul Notarial Anghel Raluca Catrinel Elena din oras Faurei, strada Depozitelor, bl. a5, parter, jud. Braila, in vederea dezbaterii succesiunii de pe urma defunctilor parinti Strimbeanu Ioana, decedata 05.08.2016 si Strimbeanu Gheorghe, decedat 11.02.2020, ambii cu ultimul domiciului in Sat Tataru, comuna Dudesti, jud. Braila. 05 Dec 2023
Se citeaza paratul Orosz Gyula la Judecatoria Carei, in dosar nr. 3764/218/2022, partaj judiciar, la data de 11.12.2023, sala 1, ora 10.00. 05 Dec 2023
Dascaleanu Dumitru, Dascaleanu Vasile, Dascaleanu Mihai, Botez Adela, sunt chemati la data de 18.01.2024 la Judecatoria Saveni, judetul Botosani, la ora 09.00, in Dosar civil de p a r t aj j u d i c i a r c u S a n d u Constantin 05 Dec 2023
Se citeaza paratul Miron Florin in dosarul civil nr. 7034/189/2022, avand ca obiect divort, cu reclamanta Miron Lenuta, cu termen de judecata la data de 14 dec.2023 05 Dec 2023
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Moldova Noua sub nr. 591/261/2023, petenta Taus Carmen a solicitat sa se pronunte declararea judecatoreasca a mortii in privinta numitilor: -Pancova (Pincova sau Pincova) Iosif, (unul si acelasi cu Pancova Iosif), cu ultimul domiciliu cunoscut in com. Berzasca nr. 178/136/159, raion Moldova-Noua, R.P.R.; -Pancova (Pincova sau Pincova) Ecaterina (una si aceeasi cu Pancova Ecaterina), cu ultimul domiciliu cunoscut in com. Berzasca nr. 136/159, raion Moldova-Noua, R.P.R. Prin acest anunt se adreseaza invitatia ca orice persoana sa comunice datele pe care le cunoaste in legatura persoanele disparute 05 Dec 2023
Parata Cracana Maria este citata la Tribunalul Botosani la 12.12.2023 pentru anulare act 05 Dec 2023
Se citeaza paratii Sarbu Ciprian-Florin si Sarbu Angelica in dosarul 3248/260/2022, la Judecatoria Moine sti, termen 19.02.2024, reclamant Milea Mariana, obiect anulare act. 05 Dec 2023
Dosar nr. 2396/250/2022. Judecatoria Lipova. Se notifica faptul ca Muntean Ioan a invocat dobandirea dreptului de proprietate, prin uzucapiune, asupra terenurilor inscrise in cartile funciare: 303592 Paulis top. 508; CF. 303590 Paulis top.505; CF 303591 Paulis top. 507; CF 303593 Paulis top. 506, proprietar tabular Muntean Hozeus. Cei interesati pot face opozitii la Judecatoria Lipova, in caz contrar urmand a se trece la solutionarea cauzei. 05 Dec 2023
Anunt public privind informarea vecinilor terenului din Str. Buzias nr.21, sector 1, Bucuresti privind consultarea publicului referitor la ANUNT CONSULTARE PUBLICA PLAN URBANISTIC DE DETALIU- Str. Buzias Nr. 21 in vederea realizarii a doua locuinte S+ P+ 1E+ Et.2 retras. 05 Dec 2023
-- SC CLEOPATRA CENTER S.A cu sediul in judetul Vaslui angajeaza 10 manipulanti marfa .Tel.0740999323 05 Dec 2023
Autorizatia de construire nr. 294/140528 din 24.11.2023, emisa de Primaria Municipiului Bucuresti. "Desfiintare constructie existenta, construire locuinta unifamiliala P+1E si refacere imprejmuire", pe imobilul din str. Oastei nr. 24A, Sector 1, Bucuresti, identificat cu nr. de carte funciara 209067. 04 Dec 2023
ANUNT Anunt de aducere la cunostinta publicului interesat de intentia privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu - P.U.D. "CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXA, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL, ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN - INTOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD)" Str. AVIATOR ADRIAN IOVAN nr. 24A , OTOPENI , JUD. ILFOV si supune spre consultare aceasta documentatie de urbanism. Initiator: CRISTIAN CRACIUN Elaborator: STG COMERT S.R.L. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism, din cadrul:Consiliului Judetean Ilfov, str. Doctor Ernest Juvara nr.3, sector.1 - Bucuresti (tel. 021.212. 56.93) in termen de 15 zile de la data sedintei CATU de avizare. 30 Noi 2023
CONVOCATOR Subscrisa BACTOLACT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul Iuliu Maniu nr.19, sector 6, inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/481/1991, CUI: 443580, prin administrator Cernescu Otilia CONVOACA Adunarea Generala a Asociatilor pentru ziua de 11.12.2023, la ora 10,30 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi: - Cesiune parti sociale, - Diverse. In cazul in care, din lipsa qvorumului nu se poate tine adunarea, se convoaca o noua adunare pentru 12.12.2023, la aceeasi ora si in aceeasi locatie. Asociatii exercita dreptul de vot proportional cu numarul partilor sociale pe care le poseda. 29 Noi 2023
-- SC.C DODI PLAST TECH S.R.L cu sediul in judetul Arges angajeaza 7 lucratori sortatori deseuri reciclabile.Tel.0740999323 28 Noi 2023
MDC PROMOTION SRL -firma de productie publicitara angajeaza 3 Legatori Manuali. Societatea are punctul de lucru in Ilfov, Mogosoaia. Detalii la nr. de telefon 0741.027.316 28 Noi 2023
Vand terenuri extravilane agricole 2 buc , 8630 mp si 2260 mp jud Bihor UILEACU DE MUNTE , comuna Paleu terenuri agricole .ambele la pretul de 15 Lei pe mp. Tel 0772219117,0727396169 27 Noi 2023
Vand apartament ultracentral Oradea doua camere jumate decomandate , in spatele Universitatea Oradea .75000 Euro recent renovat .Zona Sala Sporturilor Oradea si zona verde Paraul Peta.Tel 0727396169,0772219117 27 Noi 2023
Angajam calificati si necalificati pentru activitati control vizual conform instructiunilor, manipulare marfa, ambalare. Apt efort fizic, vederea buna, atentie detalii, cazier curat, min 8 clase. Locatie: Bucuresti, S6, Pacii. 0722518576 angajari.resurse.umane.ir@gmail.com 27 Noi 2023
ANUNT DE INTENTIE Privind elaborarea Plan Urbanistic de Detaliu pentru Locuinta unifamiliala si spatii comerciale la parter P+1+M, retele interioare, accesuri/ alei auto si pietonale, parcari, spatii verzi imprejmuire teren si organizare de executie lucari STR. MARULUI, NR 112-122, NR.CAD. 240521 SECTOR 3, BUCURESTI INITIATOR Nume, prenume / Denumire: familia Stefan Ivan Adresa/ Sediu: str.Rotunda nr.13, bl.H22, sc.A, rt.2, ap.9, sector 3, Bucuresti ELABORATOR Nume, prenume / Denumire: SC Urban Artgrid SRL Adresa/ Sediu: str.Zidurilor nr.22-30, corp B, etaj 5, ap.54, sector 2, Bucuresti OBIECTIVE SI ARGUMENTE Se propune construirea unei locuinte si un mic spatiu comercial P+1, functiune care se incadreaza in reglementarile PUG-ului, in caracterul si specificul zonei, nu este poluanta, nu este generatoare de trafic greu, deci nu afecteaza functiunea predominanta a zonei, cea rezidentiala. ​Documentatia de tip PUD pentru amplasamentul din str.Marului nr. 112-122, propune o rezolvare urbanistica in vederea conformarii arhitectural-volumetrice si pentru stabilirea modului de ocupare a terenului si amplasamentului, a acceselor auto si pietonale pentru investitia ce urmeaza a se realiza. Mod de utilizare: - Hmax= P+1 - POT propus= 45% - CUT propus= 0,9 ​Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile prin posta pe adresa Calea Dudesti nr.191, sector 3, Bucuresti, tel 0213180323, fax 0213180304. Intocmit, Primariei Sectorului 3, prin Serviciul de Urbanism arh. Butnariu Simona Marilena Adresa: Calea Dudesti nr.191 Telefon: 021/3180323, e-mail: pudurbanism@primarie3.ro 24 Noi 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) PRIMARIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin A.D.P.D.U. SECTOR 6, titular al proiectului "ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, ELABORARE DOCUMNETATIE P.U.D. SI CONSTRUIRE BAZA LOGISTICA CU PRELUARE AVIZE OBTINUTE IN BAZA CERTIFICATULUI DE URBANISM NR. 1173/121T DIN 21.12.2022, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul "ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, ELABORARE DOCUMNETATIE P.U.D. SI CONSTRUIRE BAZA LOGISTICA CU PRELUARE AVIZE OBTINUTE IN BAZA CERTIFICATULUI DE URBANISM NR. 1173/121T DIN 21.12.2022,, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, Bd-ul Timisoara, nr. 108C (fosta 108B). Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 23 Noi 2023
Angajam lacatusi mecanici,sculeri matriteri, prelucratori aschiere, slefuitori pentru activitati control calitate si ajustari piese metalice. Min 8 clase, cazier curat, vedere buna. Bucuresti, Sector6, 0722518576; angajari.resurse.umane.ir@gmail.com 22 Noi 2023
SC ANELISSE-NIKO CRISS SRL Angajeaza vanzator la domiciliul clientului pe baza de comanda (livrator), 50 de posturi vacante Bucuresti. Relatii la telefon 0760.488.279. 22 Noi 2023
Conform legi nr. 102/ 13.04.2023 , alineatul 23.3 , se anunta public obtinerea autorizatiei de constructie nr 48 din 15.11.2023 , emisa de catre Consiliul Judetean Constanta , pentru obiectivul "CONSTRUIRE IMOBIL P+4E - RESTAURANT SI LOCUINTE LOCATIVE , IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER ", pentru amplasamentul din Municipiul Mangalia de pe str. Negru Voda nr 57 , jud Constanta , avand numar cadastral 109717. Titular Black Sea Franchises SRL , reprezentata de Stanica Adrian , sediu social str Ion Mecu nr 8 , Mangalia , jud Constanta 20 Noi 2023
Subsemnata, Munteanu Bianca, declar pierderea carnetului de student si a legitimatiei transport CFR cu seria F Nr.0143133, emise de Facultatea de Stiinte Economice/ Universitatea Petrol- Gaze Ploiesti. Le declar nule. 17 Noi 2023
Firma SC Rocas Decor SRL, Certificat de inregistrare pierdut! Office@rocasdecor. ro/ 0769026484 17 Noi 2023
`SC TOMCAT COMSERV SRL` Cautam colegi cu minim de experienta care sa se alature echipei noastre. Responsabilitati: pregatirea comenzilor precum si de respectarea tuturor normelor de igiena. Pizzar/ Ajutor Pizzar - 4 posturi / Casier - 4 posturi / Personal curatenie - 2 posturi. Persoana de contact: Lara - 0729842699 15 Noi 2023
`SC STEFYSIA BUSINESS SRL` Cautam colegi cu minim de experienta care sa se alature echipei noastre. Responsabilitati: pregatirea comenzilor precum si de respectarea tuturor normelor de igiena. Pizzar/ Ajutor Pizzar - 4 posturi / Casier - 4 posturi / Personal curatenie - 2 posturi. Persoana de contact: Lara - 0729842699 15 Noi 2023
`SC TOMCAT EST SRL` Cautam colegi cu minim de experienta care sa se alature echipei noastre. Responsabilitati: pregatirea comenzilor precum si de respectarea tuturor normelor de igiena. Pizzar/ Ajutor Pizzar - 4 posturi / Casier - 4 posturi / Personal curatenie - 2 posturi. Persoana de contact: Lara - 0729842699 15 Noi 2023
05 Dec 2023Editia #4487
Ziarul Anuntul AZ®