21 Mai 2024 Editia #4655
Adunari
Generale
Anunt de
Mediu (ANPM)
Imobiliare
vanzari-cumparari
Citatii /
Licitatii
Oferte
Serviciu
Pierderi
Acte / Diverse
AGBRBBZCLDBDJGRGJILIFOTPHTRVL

Anuntul AZ Bucuresti

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anuntul AZ® - ziarul regional al Munteniei

Anunturi Bucuresti

3 CAMERE - Giurgiului, vis a vis de Cimitirul Evreiesc, dec., et. 5/8, 1977, confort 1, bloc reabilitat, vedere pe spatele blocului (asadar nu este zgomot), balcon cu gresie, inchis in termopan pe toata suprafata apartamentului (10 m), gaze 2 focuri (se poate monta centrala), 83.000 EUR 0730.421.581 16 Mai 2024
4 camere - Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parcul Plumbuita, dec., et. 9/10, 90 mp, 1978, 9/10, stradal, cf.1,dec, 90mp, 2 bai,2 balcoane, vedere mixta superba (si pe parc), bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g+f mai vechi, parchet, termopan, usa metalica,cad. si intabulare, acc credit, neg. 96.500 euro 0770.956.572 16 Mai 2024
Comana, Giurgiu curte 985 mp, 4 cam., 2008, locuinta de vanzare langa Parcul de Aventura Comana, particular, casa formata din trei cladiri, 2 bai, bucatarie, holuri, mansarda, pod, pivnita, piscina, anexe, deschidere 14 m, utilitati, 90.000 EURO 0766.594.619 16 Mai 2024
Subsemnata Iolu Alexia-Emanuela, declar pierduta legitimatia de transport emisa de ASE, departamentul de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica. O declar nula. 15 Mai 2024
Subsemnata Stamatina Kostopoulou, declar pierderea cardului de reducere tren emis de Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova. Il declar nul. The undersigned Stamatina Kostopoulou declare the loss of the train discount card issued by the university of medicine and pharmacy Craiova I declare it void. 15 Mai 2024
Se citeaza domnii Coloja Valeria, Coloja Corneliu si Coloja Minerva cu domiciliu cunoscut in loc. Vasoaia nr. 53, in calitate de parati pentru termenul din 23 mai 2024, in dosar nr. 131/238/2023 al Judecatoriei Gurahont, avand ca obiect ,,Rectificare suprafata". 14 Mai 2024
PIERDUT carnet/legitimatie de student eliberat(a) de UPB, facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica pe numele Nicolaev Catalin Alexandru. Il declar nul. 25 Apr 2024
Subsemnatul Abdelhakim Arabat student la medicina generala am pierdut carnet de student emis la Universitatea de vest vasile goldis din arad si il declar nul. 22 Apr 2024
21 Mai 2024Editia #4655
Ziarul Anuntul AZ®