21 Mai 2024 Editia #4655
Adunari
Generale
Anunt de
Mediu (ANPM)
Imobiliare
vanzari-cumparari
Citatii /
Licitatii
Oferte
Serviciu
Pierderi
Acte / Diverse
AGBRBBZCLDBDJGRGJILIFOTPHTRVL

Anunt de Mediu (ANPM)

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anuntul AZ® - ziarul regional al Munteniei

Anunt de Mediu (ANPM)

MUNTEANU C. ȘTEFAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA, titular al proiectului "CONSTRUIRE UNITATE DE FABRICARE A PELETILOR", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in satul Valea Marului (Tarla 27/1, Parcela 622), strada Prof. Univ. Dr. M. Crihana, nr. 268, comuna Valea Marului, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari -- Acordul de mediu -- Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de l0 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati. 19 Mai 2024
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE POT CONSTRUCT PROJECT MANAGEMENT SRL, titular al proiectului -- Construire centrala electrica fotovoltaica la sol, propus a fi amplasat in comuna Cringu, judetul Teleorman, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire centrala electrica fotovoltaica la sol, propus a fi amplasat in comuna Cringu, judetul Teleorman Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman. 19 Mai 2024
** Anunt de intentie cu privire la elaborarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU. Subsemnatul PUIU IOAN, in calitate de beneficiar, solicita reglementarea modului de construire pe terenul situat in Strada Pictor Stefan Dimitrescu, nr. 60, 62, Sector 4, Bucuresti, in suprafata de 382,00 mp. Planul Urbanistic de Detaliu se va realiza in scopul: "ALIPIRE TERENURI/DESFIINTSARE PARTIALA CONSTRUCTII EXISTENTE, CONSOLIDARE, EXTINDERE, PE ORIZONTALA SI VERTICALA CONSTRUCTII EXISTENTE CU REGIM DE INALTIME P, MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, REZULTAND UN IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE P+2E SI BRANSAMENTE UTILITATI" Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile calendaristice prin posta la sediul Primariei Sectorului 4 cu sediul in Bulevardul George Cosbuc, nr. 6-16, Sector 4, Municipiul Bucuresti sau pe pagina de internet a Primariei Sectorului 4: http://ps4.ro/urbanism/. 19 Mai 2024
OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:"Lucrări de abandonare aferente sondei.1168-Satchinez", propus a fi amplasat in:extravilan Satchinez, CF.nr.405556-Satchinez, nr.top.405556, jud.Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timiș și la:sediul titularului OMV PETROM SA, Municipiul Timișoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de:luni-joi intre orele:8:00-16:30, vineri intre orele:8:00-14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la:sediul APM.Timiș 17 Mai 2024
INFORMARE ,,NEAMU ILIE anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Reparatii, reconditionare si schimbare destinatie moara arsa in spatiu productie si spatii conexe,,, propus a fi amplasat in orasul Deta, str. Calea Voitegului, nr.1A, CF nr. 400624, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, Orasul Deta, str. Targu Mare, nr.1, judetul Timis, in zilele de luni - joi intre orele 8:00 - 16:30, vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.,, 12 Mai 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Titularul proiectului Ionescu Cristian Marian. IONESCU CRISTIAN -MARIAN, cu domiciliul in sat Lacul Sarat, str. Prunului, nr. 24A, Com. Chiscani, jud. Braila, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: IMPADURIREA UNUI TEREN ARABIL, COM. TARGUSOR, JUD. CONSTANTA. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la adresa titularului: IONESCU CRISTIAN -MARIAN, cu domiciliul in sat Lacul Sarat, str. Prunului, nr. 24A, Com. Chiscani, jud. Braila, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 - 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta. 12 Mai 2024
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului:-Lucrări de abandonare aferente sondei 2538-Videle Est-, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat in extravilanul com.Clejani-județul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM.Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.111, sc.A+B, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM.Giurgiu. 11 Mai 2024
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE SC OMV PETROM SA titular al proiectului , "INLOCUIRE CONDUCTA DE GAZE LA TRAVERSAREA RAULUI TELEAJEN", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,, "INLOCUIRE CONDUCTA DE GAZE LA TRAVERSAREA RAULUI TELEAJEN", propus a fi amplasat in LOCALITATILE: PLOPENI, LIPANESTI, PAULESTI jud.Prahova. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Str.Ghe.Gr.Cantacuzino Nr.306, Jud. Prahova, in zilele de Luni, Miercuri-Vineri intre orele 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/ . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 11 Mai 2024
VINIS S.R.L, titular al proiectului "Construire restaurant si modernizare si mansardare locuinte C1 si C2", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Buzau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire restaurant si modernizare si mansardare locuinte C1 si C2", propus a fi amplasat in comuna Vernesti, sat Sasenii Noi, judetul Buzau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzau din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:30 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://www.apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 10 Mai 2024
S.C. ECO SUN NICULESTI S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI TRASEU LES 33 kV ECO SUN NICULESTI 4", propus a fi amplasat in judetul Dambovita, comuna Niculesti, sat Ciocanari, CF 73726 (T 10/53, P 1), CF 73725 (T 10/53, P 3), CF 73727 (T 10/53, P 5), CF 77029 (T 10/53, P 7), CF 77030 (T 10/53, P 8), CF 77028 (T 10/53, P 10), CF 77031 (T 10/53, P 10/1), CF 77033 (T 10/53, P 10/2), CF 77027 (T 10/53, P 10/3) si CF 77032 (T 10/53, P 13). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni - joi intre orele 9:00 - 16:00 si vineri, intre orele 9:00 - 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dambovita. 01 Mai 2024
ANUNT PUBLIC APM BRAILA. OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul București, Sectorul 1, Strada Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire parc fotovoltaic Oprișenești inclusiv branșamente și racorduri" propus a fi amplasat in județul Brăila, oraș Ianca, sat Oprișenești, Str. Brăilei, nr. 106 Cv21, P248. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila - mun. Brăila, Bulevardul Independenței, nr. 16, Bloc B5, Brăila și la sediul OMV Petrom din municipiul București, strada Coralilor, nr. 22, Sector 1, in zilele lucrătoare intre orele 9:00- 13:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila. 30 Apr 2024
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE SC OMV PETROM SA titular al proiectului , "INLOCUIRE CONDUCTA DE GAZE LA TRAVERSAREA RAULUI TELEAJEN", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,, "INLOCUIRE CONDUCTA DE GAZE LA TRAVERSAREA RAULUI TELEAJEN", propus a fi amplasat in LOCALITATILE: PLOPENI, LIPANESTI, PAULESTI jud.Prahova. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Str.Ghe.Gr.Cantacuzino Nr.306, Jud. Prahova, in zilele de Luni, Miercuri-Vineri intre orele 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/ . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 30 Apr 2024
ANUNŢ PUBLIC. privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1057 MP Zemeş", propus a fi realizat in extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, in zilele de luni pană joi, intre orele 8-16 și vineri intre orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău. 30 Apr 2024
TSG CAPITAL SRL, reprezentata de Leonte Minodor-Constantin anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Statie electrica de conexiuni 220/110KV"propus a fi amplasat in comuna Baleni, jud Dambovita. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, Str. Calea Ialomitei nr.1, judetul Dambovita, in zilele de luni-joi intre orele 9:00 -16:00 si vineri intre orele 9:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dambovita. 30 Apr 2024
In vederea obtinerii Autorizatiei de functionare emisa de catre ANRE, in baza Regulamentul din 4.03.2015, SC PSVR Bucharest V SRL, anunta intentia de a realiza o capacitate energetica pe raza teritoriala a localitatii Bordei Verde, judetul Braila. 26 Apr 2024
Mirsu Alexandru, domiciliat in municipiul Constanta, Bd. Tomis, nr.357, bl.TAV 5, scara A, etaj 4, ap.20, judetul Constanta, anunta ca a intrat in posesia Autorizatiei de Construire nr. 316 din 08.04.2024 pentru "Amenajari interioare in apartament si inchidere balcoane cu tamplarie PVC si geam termoizolant", pentru imobilul situat in municipiul Constanta, Bd. Tomis, nr.357, bl.TAV 5, scara A, ap.20, judetul Constanta. 26 Apr 2024
Anunt public privind:depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrari de abandonare aferente sondei.1117-Satchinez, propus a fi amplasat in:localitatea Satchinez, CF.nr.402670-Satchinez, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timis, municipiul Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timis și la punctul de lucru al titularului din:localitatea Timisoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de:luni-joi intre orele:8:00-16:30, vineri intre orele:8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Timis. 25 Apr 2024
In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 SC ICE EVENTS SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul `Fabrica de Gheata` din localitatea GILAU str. SUCEAG nr. 315 C jud. CLUJ Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni - joi:9.00-16.30; vineri: 9.00-14.00 25 Apr 2024
Consiliul Local Comuna Plesoi jud. Dolj anunta elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic General Comuna Plesoi si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Dol, str. Petru Rares nr. 1 Craiova, jud. Dolj si sediul titularului la Primaria Comunei Plesoi, jud. Dolj. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Dolj fax:0251/419035, email: office@apmdj.anpm.ro, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt. 22 Apr 2024
21 Mai 2024Editia #4655
Ziarul Anuntul AZ®