05 Dec 2023 Editia #4487
Adunari
Generale
Anunt de
Mediu (ANPM)
Imobiliare
vanzari-cumparari
Citatii /
Licitatii
Oferte
Serviciu
Pierderi
Acte / Diverse
AGBRBBZCLDBDJGRGJILIFOTPHTRVL

Anunt de Mediu (ANPM)

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anuntul AZ® - ziarul regional al Munteniei

Anunt de Mediu (ANPM)

ANUNT Anunt de aducere la cunostinta publicului interesat de intentia privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu - P.U.D. "CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXA, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL, ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN - INTOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD)" Str. AVIATOR ADRIAN IOVAN nr. 24A , OTOPENI , JUD. ILFOV si supune spre consultare aceasta documentatie de urbanism. Initiator: CRISTIAN CRACIUN Elaborator: STG COMERT S.R.L. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism, din cadrul:Consiliului Judetean Ilfov, str. Doctor Ernest Juvara nr.3, sector.1 - Bucuresti (tel. 021.212. 56.93) in termen de 15 zile de la data sedintei CATU de avizare. 30 Noi 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) PRIMARIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin A.D.P.D.U. SECTOR 6, titular al proiectului "ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, ELABORARE DOCUMNETATIE P.U.D. SI CONSTRUIRE BAZA LOGISTICA CU PRELUARE AVIZE OBTINUTE IN BAZA CERTIFICATULUI DE URBANISM NR. 1173/121T DIN 21.12.2022, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul "ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, ELABORARE DOCUMNETATIE P.U.D. SI CONSTRUIRE BAZA LOGISTICA CU PRELUARE AVIZE OBTINUTE IN BAZA CERTIFICATULUI DE URBANISM NR. 1173/121T DIN 21.12.2022,, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, Bd-ul Timisoara, nr. 108C (fosta 108B). Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 23 Noi 2023
Conform legi nr. 102/ 13.04.2023 , alineatul 23.3 , se anunta public obtinerea autorizatiei de constructie nr 48 din 15.11.2023 , emisa de catre Consiliul Judetean Constanta , pentru obiectivul "CONSTRUIRE IMOBIL P+4E - RESTAURANT SI LOCUINTE LOCATIVE , IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER ", pentru amplasamentul din Municipiul Mangalia de pe str. Negru Voda nr 57 , jud Constanta , avand numar cadastral 109717. Titular Black Sea Franchises SRL , reprezentata de Stanica Adrian , sediu social str Ion Mecu nr 8 , Mangalia , jud Constanta 20 Noi 2023
S.C. AGREGATE DEVELOPMENT VEST S.R.L., anunta public interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Realizare lac de agreement cu exploatarea agregatelor minerale", propus a fi amplasat in comuna Potlogi, sat Potlogi, strada T89/2, 89/3 parcela 113, 1/2-15/5,3,4,-22,23, judetul Dambovita. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita din Targoviste, Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00- 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmdb.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primes la sediul Agentiei pentru Protectiea Mediului Dambovita, din Targoviste, Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului." 17 Noi 2023
BLVD Support S.R.L., titular al proiectului Construire centrala electrica fotovoltaica Nuci 1- NC 54722 - 534.1 kWp (DC), 450 kW (AC), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare. NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/ EVALUARII ADECVATE/ EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire centrala electrica fotovoltaica Nuci 1 - NC 54722 - 534.1 kWp (DC), 450 kW (AC), propus a fi amplasat in com Nuci, sat Nuci, Judetul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 54722 si nr. Carte Funciara 54722. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 9:00 - 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatilor competente pentru protectia mediului. 17 Noi 2023
Prin prezenta, SC ORKA ROMANIA SRL, CIF RO5644894, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: COD CAEN 2611- fabricarea subansamblurilor electronice, desfasurate in com.Scheia, str. Humorului nr.117, judetul Suceava. Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului, propuneri sau contestatii, se vor transmite la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA, Str. Bistritei nr. 1A, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt. 14 Noi 2023
Boncea Gheorghe si Boncea Elena anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul "Scoatere definitiva din fondul forestier a suprafetei de 297 mp, situata in extravilanul comunei Arefu, judetul Arges, in raza O.S. Vidraru, U.P. III Capra, u.a. 100A%" (pentru construire structura de cazare turistica - bungalouri, parcare, respectiv spatiu de alimentatie publica). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, mun. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges, in zilele de luni-vineri, orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, mun. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges. 13 Noi 2023
PRIMARIA COMUNEI BRANESTI, cu sediul in comuna Branesti, jud. Ilfov, strada I.C. Bratianu, nr. 69, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ATELIER SCOALA, LABORATOR DIDACTIC - PARC DENDROLOGIC COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU", COMUNA BRAMNESTI, JUD. ILFOV, propus a fi amplasat in comuna Branesti, Jud. Ilfov, strada Slt. Petre Ionel, nr. 4, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediu A.P.M Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul Primariei Branesti, comuna Branesti, jud. Ilfov, strada I.C. Bratianu, nr. 69. Observatiile publicului se primesc zilnic la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILVOV, din str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti. 11 Noi 2023
SC MARCORID 69 SRL cu sediul in sat Mihailesti, com. Mihailesti, str. Postei nr. 116 jud. Buzau, ce intentioneaza sa solicite de la A.B.A. Buzau - Ialomita, avizul de plan urbanistic zonal pentru realizarea lucrarilor obiectivelor: " PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DESFIINTARE CORP C1 SI C2 SI CONSTRUIRE MAGAZIN MATERIALE CONSTRUCTII, STRADA PRINCIPALA NR. 112, TARLA 1, PARCELA 24-28, SAT MIHAILESTI, COMUNA MIHAILESTI, JUDETUL BUZAU, NR CAD 22773" Observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului. 11 Noi 2023
ROWE IT CONCEPT S.R.L, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita:nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Construire parc fotovoltaic si imprejmuire teren", propus a fi amplasat in comuna Corbii Mari, satul Podu Corbencii, tarlaua 31, parcela 393/1, 393/1/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, 393/7, 393/8, 393/9, 393/10, 393/11, judetul Dambovit. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M.Dambovita din Municipiul Targoviste, str.Calea Ialomitei, nr.1, jud.Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 09 Noi 2023
" S.C. VINIS S.R.L, anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau de incadrare a P.U.Z -"Construire restaurant si modernizare si mansardare locuinte C1 si C2", cu amplasamentul in comuna Vernesti, sat Sasenii Noi, jud. Buzau, fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, titular VINIS S.R.L. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului asupra factorilor de mediu si nu prezinta efecte probabile asupra zonei; Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul A.P.M. Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului". 09 Noi 2023
05 Dec 2023Editia #4487
Ziarul Anuntul AZ®