05 Dec 2023 Editia #4487
Adunari
Generale
Anunt de
Mediu (ANPM)
Imobiliare
vanzari-cumparari
Citatii /
Licitatii
Oferte
Serviciu
Pierderi
Acte / Diverse
AGBRBBZCLDBDJGRGJILIFOTPHTRVL

Adunari Generale

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anuntul AZ® - ziarul regional al Munteniei

Adunari Generale

Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A., cu sediul in mun. Moreni, str.Teis nr.16, judetul Dambovita, NRC J15/22/2001, cod f i s c a l : R O 9 3 8 9 7 0 , t e l e f o n 0245.666.830, 0245.666.730, fax 0245.665.300, e-mail: automecanica@uamoreni.ro, scoate la vanzare prin negociere directa in perioada 16-20.12.2023 bunuri (mijloace de transport auto) ram 29 Noi 2023
CONVOCATOR Subscrisa BACTOLACT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul Iuliu Maniu nr.19, sector 6, inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/481/1991, CUI: 443580, prin administrator Cernescu Otilia CONVOACA Adunarea Generala a Asociatilor pentru ziua de 11.12.2023, la ora 10,30 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi: - Cesiune parti sociale, - Diverse. In cazul in care, din lipsa qvorumului nu se poate tine adunarea, se convoaca o noua adunare pentru 12.12.2023, la aceeasi ora si in aceeasi locatie. Asociatii exercita dreptul de vot proportional cu numarul partilor sociale pe care le poseda. 29 Noi 2023
Se convoaca Adunarea Generala a asociatiei "ERDELYI SZEPMIVES CEH" (Breasla Beletristicii Transilvane") la Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 2-4 (Sediul "Asociatiei Muzeului Ardelean") pentru data de 20 decembrie 2023, ora 14. Ordinea de zi: 1. probleme organizatorice, 2. actualizarea statutului Asociatiei, 3. prezentarea situatiei financiare. In caz ca nu se intruneste cvorumul necesar pentru decizii, membrii sociatiei se vor intruni in data de 5 ianuarie, aceeasi locatie, ora 14. 09 Noi 2023
05 Dec 2023Editia #4487
Ziarul Anuntul AZ®